مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,429

دانلود:

324

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد رفاه از دست رفته ناشی از وجود انحصار در صنعت تولید شیر ایران

صفحات

 صفحه شروع 39 | صفحه پایان 53

چکیده

 هدف از این پژوهش برآورد تابع تقاضای شیر و محاسبه رفاه از دست رفته ناشی از وجود انحصار در صنعت تولید و فروش شیر در 13 استان کشور طی سالهای 1380 تا 1384 است (65 مشاهده). در این مطالعه پس از برآورد تابع تقاضای شیر, رفاه از دست رفته ناشی از وجود انحصار در صنعت تولید با استفاده از الگوی «ساختار – رفتار - عملکرد) محاسبه گردید. نتایج نشان داد که قیمت شیر اثری منفی بر تقاضای آن دارد. از سوی دیگر, قیمت سایر نوشیدنیها و هزینه تبلیغات شیر اثر مستقیم و مثبت بر تقاضای شیر دارند. یافته های تحقیق نشاندهنده افزایش مقدار رفاه از دست رفته در سالهای 1380 تا 1382 است؛ اما از سال 1382 تا سال 1384 روندی کاهشی در مقدار رفاه از دست رفته ناشی از انحصار در صنعت تولید شیر ایران وجود دارد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

شهبازی، حبیب، کاووسی کلاشمی، محمد، پیکانی، غلامرضا، عرفانیان، زهره، و عابدی، سمانه. (1388). برآورد رفاه از دست رفته ناشی از وجود انحصار در صنعت تولید شیر ایران. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 17(65)، 39-53. SID. https://sid.ir/paper/24616/fa

Vancouver: کپی

شهبازی حبیب، کاووسی کلاشمی محمد، پیکانی غلامرضا، عرفانیان زهره، عابدی سمانه. برآورد رفاه از دست رفته ناشی از وجود انحصار در صنعت تولید شیر ایران. اقتصاد کشاورزی و توسعه[Internet]. 1388؛17(65):39-53. Available from: https://sid.ir/paper/24616/fa

IEEE: کپی

حبیب شهبازی، محمد کاووسی کلاشمی، غلامرضا پیکانی، زهره عرفانیان، و سمانه عابدی، “برآورد رفاه از دست رفته ناشی از وجود انحصار در صنعت تولید شیر ایران،” اقتصاد کشاورزی و توسعه، vol. 17، no. 65، pp. 39–53، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/24616/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی