video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,150

دانلود:

387

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی زبان و بازی های زبانی در غزل پست مدرن ایران

صفحات

 صفحه شروع 21 | صفحه پایان 39

چکیده

 پژوهش حاضر, بازی ها و ترفندهای بحث برانگیز در حوزه ی زبان غزل پست مدرن را بررسی کرده است و کوشیده با پرهیز از تعصب, زبان و بازی های زبانی, این جریان را که گاه تا مرز زبان بازی و زبان پریشی پیش رفته, بررسی کند. نکته ی شایسته ی توجه در پژوهش هایی از این دست آن است که در تفکر پست مدرن, شاعر با زبان برخوردی متفاوت دارد و محقق در مطالعه ی چنین آثاری با غلبه ی زبان بر معنا و فرم بر محتوا روبه رو خواهد بود. در این دیدگاه, «زبان» ابزاری در خدمت معنا نیست, بلکه زبان و زیبایی آفرینی آن می تواند هدف نهایی مؤلف باشد که این موضوع با معیارهای زیبایی شناسانه ی محقق سنّتی منطبق نیست. اما سؤال مهم در آسیب شناسی غزل پست مدرن این است که: هنجارگریزی/ هنجارستیزی شاعران پست مدرن و خروج آن ها از قاعده مندی زبان تا چه حد موجه است؟ و آیا قاعده و قانونی برای این هنجارشکنی های زبانی هست؟ پژوهش پیش رو کوشیده است بازی های زبانی رایج در غزل پست مدرن ایران را بررسی کند و به پرسش های بالا پاسخ دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  اکبری، منوچهر، و سالاری، مهتاب. (1398). بررسی زبان و بازی های زبانی در غزل پست مدرن ایران. پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت، 8(1 )، 21-39. SID. https://sid.ir/paper/245993/fa

  Vancouver: کپی

  اکبری منوچهر، سالاری مهتاب. بررسی زبان و بازی های زبانی در غزل پست مدرن ایران. پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت[Internet]. 1398؛8(1 ):21-39. Available from: https://sid.ir/paper/245993/fa

  IEEE: کپی

  منوچهر اکبری، و مهتاب سالاری، “بررسی زبان و بازی های زبانی در غزل پست مدرن ایران،” پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت، vol. 8، no. 1 ، pp. 21–39، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/245993/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی