مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,265

دانلود:

314

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد تابع هزینه و تعیین قیمت کف برای محصول خرما (رهیافت ترانسلوگ سیستمی) مطالعه موردی شهرستان جهرم

صفحات

 صفحه شروع 67 | صفحه پایان 88

چکیده

 نخل از جمله گیاهانی است که در مناطق 29 تا 39 درجه عرض شمالی و جنوبی خط استوا و در ارتفاع کمتر از 1250 متر از سطح دریا محصول می دهد. در جهان تنها 20 کشور دارای آب و هوای مناسب برای تولید خرمای مرغوب هستند که ایران با 25 میلیون نخل و داشتن مقام اول در تولید در بیشتر سالها, یکی از این کشورها به شمار می آید. براساس تحقیقات انجام شده در ایران, بازدهی تولید در منطقه جهرم 1.8 برابر سایر نقاط ایران است و 95 درصد محصول این منطقه را خرمای شاهانی تشکیل می دهد. با توجه به شرایط بازار, یکی از راههای حمایت از محصول خرما تعیین قیمت کف مناسب برای این محصول است که به منظور برآورد آن اقدام به جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه شد. فرضیه مورد نظر در این مقاله عبارت است از: "بین قیمت کف اعلام شده توسط شورای اقتصاد و قیمت کف واقعی تفاوت وجود دارد". هدف اصلی مطالعه حاضر تعیین قیمت کف مناسب و اندازه بهینه مقدار تولید خرماست.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

عمادزاده، مصطفی، اکبری، نعمت اله، و قاسمی، محمدرضا. (1381). برآورد تابع هزینه و تعیین قیمت کف برای محصول خرما (رهیافت ترانسلوگ سیستمی) مطالعه موردی شهرستان جهرم. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 10(40)، 67-88. SID. https://sid.ir/paper/24486/fa

Vancouver: کپی

عمادزاده مصطفی، اکبری نعمت اله، قاسمی محمدرضا. برآورد تابع هزینه و تعیین قیمت کف برای محصول خرما (رهیافت ترانسلوگ سیستمی) مطالعه موردی شهرستان جهرم. اقتصاد کشاورزی و توسعه[Internet]. 1381؛10(40):67-88. Available from: https://sid.ir/paper/24486/fa

IEEE: کپی

مصطفی عمادزاده، نعمت اله اکبری، و محمدرضا قاسمی، “برآورد تابع هزینه و تعیین قیمت کف برای محصول خرما (رهیافت ترانسلوگ سیستمی) مطالعه موردی شهرستان جهرم،” اقتصاد کشاورزی و توسعه، vol. 10، no. 40، pp. 67–88، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/24486/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی