مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش در نشخوار کنندگان
سال:1394 | دوره:3 | شماره:3
صفحه شروع:151 | صفحه پایان:167

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

124

دانلود:

91

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تجزیه ژنتیکی تعداد بره شیرگیری شده در هر زایش گوسفند لری بختیاری با استفاده از مدل های تابعیت تصادفی بی اسپلاین

صفحات

 صفحه شروع 151 | صفحه پایان 167

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی