مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش در نشخوار کنندگان
سال:1393 | دوره:2 | شماره:1
صفحه شروع:111 | صفحه پایان:125

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

135

دانلود:

82

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه ارزش غذایی ارقام جو بومی و اصلاح شده با استفاده از روش تولید گاز

صفحات

 صفحه شروع 111 | صفحه پایان 125

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی