video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

519

دانلود:

192

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

گذار فاز زوج شدگی نوکلئون ها در هسته های89Y و 208Pb

صفحات

 صفحه شروع 79 | صفحه پایان 85

چکیده

 در این کار با بررسی چگالی ترازهای هسته ای و ظرفیت گرمایی هسته های89Y و 208Pb به مطالعة گذار فاز سیستم نوکلئونی این هسته ها از حالت زوج شده به حالت گاز فرمی پرداخته ایم. به این منظور پارامترهای چگالی ترازهای هسته ای89Y و 208Pb در مدل دمای ثابت, با استفاده از داده های تجربی گروه اسلو محاسبه شده و مقدارهای به دست آمده در محاسبة سطح مقطع واکنش های هسته ای 208Pb(n, el), 208Pb(p, el), 89Y(n, el) و 89Y(p, el) به کار رفته اند. با توجه به سازگاری خوب نتایج به دست آمده برای سطح مقطع واکنش های هسته ای با داده های تجربی مربوط به آن ها, رفتار دمای ثابت, که می تواند گواهی بر وجود گذار فاز زوج شدگی در سیستم نوکلئون های هسته باشد, تأیید می شود. همچنین ظرفیت گرمایی این هسته ها از چگالی ترازهای تجربی آن ها استخراج شده و اثر گذار فاز زوج شدگی نوکلئون ها در این کمیت ترمودینامیکی مورد بررسی قرار گرفته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رضوی نژاد، روح اله، رحمتی نژاد، اعظم، کاکاوند، طیب، و خوی، اصغر. (1396). گذار فاز زوج شدگی نوکلئون ها در هسته های89Y و 208Pb. پژوهش سیستم های بس ذره ای (علوم دانشگاه شهید چمران)، 7(13 )، 79-85. SID. https://sid.ir/paper/243777/fa

  Vancouver: کپی

  رضوی نژاد روح اله، رحمتی نژاد اعظم، کاکاوند طیب، خوی اصغر. گذار فاز زوج شدگی نوکلئون ها در هسته های89Y و 208Pb. پژوهش سیستم های بس ذره ای (علوم دانشگاه شهید چمران)[Internet]. 1396؛7(13 ):79-85. Available from: https://sid.ir/paper/243777/fa

  IEEE: کپی

  روح اله رضوی نژاد، اعظم رحمتی نژاد، طیب کاکاوند، و اصغر خوی، “گذار فاز زوج شدگی نوکلئون ها در هسته های89Y و 208Pb،” پژوهش سیستم های بس ذره ای (علوم دانشگاه شهید چمران)، vol. 7، no. 13 ، pp. 79–85، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/243777/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی