video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

559

دانلود:

175

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شبیه سازی رشد لایه های مورب تلورید کادمیوم و سولفید روی و مقایسه آن با نتایج تجربی

صفحات

 صفحه شروع 9 | صفحه پایان 16

چکیده

 این پژوهش به شبیه سازی لایه های ستونی مورب (GLAD) تلورید کادمیوم و سولفید روی با زاویه های رشد مختلف بر روی زیرلایه شیشه پرداخته است. نتایج به دست آمده از طراحی با نتایج تجربی مقایسه شد. برای شبیه سازی فرآیند رشد در این تحقیق از کد شبیه سازی NASCAM استفاده شد. این کد بر اساس مدل مونت کارلو کار می کند. ابتدا با استفاده از نرم افزار SRIMو SIMTRA انرژی و زاویة ذراتی که به سمت زیرلایه حرکت می کنند و مدت زمان حرکت محاسبه می شود. پس از آن, این فایل به عنوان ورودی برای NASCAM برای محاسبه ساختار لایه ها استفاده می شود. برای نمایش ساختار لایه های شبیه سازی شده, اطلاعات خروجی نرم افزار NASCAM به نرم افزارهای JMOL وPoreSTAT داده شد. نتایج این شبیه سازی با نتایج تجربی مقایسه شد و ملاحظه شد که از لحاظ زاویه و ساختار مطابقت خوبی دارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  احسانی، محمدحسین، عمرانی، میرکاظم، مین باشی، مهران، و زارعی مقدم، رضا. (1396). شبیه سازی رشد لایه های مورب تلورید کادمیوم و سولفید روی و مقایسه آن با نتایج تجربی. پژوهش سیستم های بس ذره ای (علوم دانشگاه شهید چمران)، 7(13 )، 9-16. SID. https://sid.ir/paper/243774/fa

  Vancouver: کپی

  احسانی محمدحسین، عمرانی میرکاظم، مین باشی مهران، زارعی مقدم رضا. شبیه سازی رشد لایه های مورب تلورید کادمیوم و سولفید روی و مقایسه آن با نتایج تجربی. پژوهش سیستم های بس ذره ای (علوم دانشگاه شهید چمران)[Internet]. 1396؛7(13 ):9-16. Available from: https://sid.ir/paper/243774/fa

  IEEE: کپی

  محمدحسین احسانی، میرکاظم عمرانی، مهران مین باشی، و رضا زارعی مقدم، “شبیه سازی رشد لایه های مورب تلورید کادمیوم و سولفید روی و مقایسه آن با نتایج تجربی،” پژوهش سیستم های بس ذره ای (علوم دانشگاه شهید چمران)، vol. 7، no. 13 ، pp. 9–16، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/243774/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی