مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,821

دانلود:

387

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاربرد نظریه "اسناد" برای شناخت گندمکاران پرتولید و کم تولید

صفحات

 صفحه شروع 29 | صفحه پایان 46

چکیده

 یکی از نظریه های مربوط به ایجاد انگیزش و استمرار آن برای کار, نظریه اسناد است. در این نظریه, توجیهات فرد, در موارد موفقیت و شکست مطرح می شود و افراد, نتایج کار خود را عمدتا به چهار عامل اصلی توانایی, تلاش, سختی کار و شانس نسبت می دهند. برای این چهار عامل اسنادی, سه خصوصیت در نظر گرفته شده است که عبارتند از: درونی یا بیرونی بودن, با ثبات یا بی ثبات بودن و کنترل پذیر یا کنترل ناپذیر بودن. هدف این پژوهش مشخص کردن این موضوع است که گندمکاران, موفقیت و ناموفق بودن خود را در تولید گندم به چه چیز یا چه کسی نسبت می دهند. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و کاربرد روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده دو مرحله ای انجام گرفته است. برای این منظور با130گندمکار از روستاهای شهرستان بهبهان مصاحبه حضوری انجام گرفته و پرسشنامه مربوطه تکمیل شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که بین میزان تولید گندم با اسناد به تلاش و اسناد به توانایی, همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد و برعکس, با اسناد به سختی واسناد به شانس رابطه منفی و معنی دار برقرار است. یعنی تولید کنندگان موفق فعالیت های خود را به تلاش و توانایی های خود نسبت می دهند. به عبارتی, هر چه تولید کشاورزان بالاتر می رود, آنها موفقیت خود را بیشتر به تلاش و توانایی های خود وابسته می دانند. علاوه بر این, میزان تولید گندم با اسناد به عوامل درونی رابطه مثبت و معنی دار دارد. لزوم اجرای برنامه های آموزشی برای تغییر سبک اسناد گندمکارانی که عملکرد خود را به عوامل بیرونی نسبت می دهند جهت افزایش اعتماد به نفس و مسوولیت پذیری و همچنین فعالتر شدن آنان, از پیشنهادهای این پژوهش است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رضایی مقدم، کوروش، زمانی، غلامحسین، و بخشی جهرمی، آرمان. (1381). کاربرد نظریه "اسناد" برای شناخت گندمکاران پرتولید و کم تولید. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 10(38)، 29-46. SID. https://sid.ir/paper/24292/fa

  Vancouver: کپی

  رضایی مقدم کوروش، زمانی غلامحسین، بخشی جهرمی آرمان. کاربرد نظریه "اسناد" برای شناخت گندمکاران پرتولید و کم تولید. اقتصاد کشاورزی و توسعه[Internet]. 1381؛10(38):29-46. Available from: https://sid.ir/paper/24292/fa

  IEEE: کپی

  کوروش رضایی مقدم، غلامحسین زمانی، و آرمان بخشی جهرمی، “کاربرد نظریه "اسناد" برای شناخت گندمکاران پرتولید و کم تولید،” اقتصاد کشاورزی و توسعه، vol. 10، no. 38، pp. 29–46، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/24292/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی