video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

20,455

دانلود:

326

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جوک های سیاه، تعامل های اجتماعی و پیامدهای غیرسازنده آن

صفحات

 صفحه شروع 593 | صفحه پایان 615

چکیده

 جوک یکی از راه هایی است که انسان ها با آن لحظاتی شاد را برای خود رقم می زنند. جوک, بخشی از طنز یا فکاهیات شفاهی در ادبیات عامه ایران است که به صورت های مختلفی پدیدار می شود. برخی از جوک ها با ایجاد شعف, کارکردی مثبت در زمینه های گوناگون دارند, بنابراین, عنصری سازنده قلمداد می شوند, اما بعضی دیگر بازتاب های منفی دارند و آثار تخریبی فراوانی به بار می آورند. این مقاله به پیامدهای منفی جوک هایی می پردازد که در اصطلاح جوک های سیاه نامیده شده اند. همچنین این پژوهش با استفاده از رهیافت کیفی به دنبال آن است که این پیامدها را مطالعه کند.در این مقاله, ابتدا با واکاوی مفهوم جوک و بیان ابعاد مختلف آن و نیز بیان سیر تحول آن در تاریخ ادبیات ایران, به مفهوم شناسی دقیق جوک های سیاه می پردازیم و پیامدهای آن ها را از دیدگاه جامعه مورد مطالعه بررسی می کنیم. نتایج نشان می دهد جوک های سیاه پیامدهای متعددی دارند که در ابعاد مختلف روانی, اجتماعی, فرهنگی و سیاسی پدیدار می شوند, تا جایی که ممکن است انسجام جامعه را مختل کنند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  توکلی راد، مهرداد، و غفاری، غلامرضا. (1395). جوک های سیاه, تعامل های اجتماعی و پیامدهای غیرسازنده آن. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 5(4)، 593-615. SID. https://sid.ir/paper/242771/fa

  Vancouver: کپی

  توکلی راد مهرداد، غفاری غلامرضا. جوک های سیاه, تعامل های اجتماعی و پیامدهای غیرسازنده آن. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران[Internet]. 1395؛5(4):593-615. Available from: https://sid.ir/paper/242771/fa

  IEEE: کپی

  مهرداد توکلی راد، و غلامرضا غفاری، “جوک های سیاه, تعامل های اجتماعی و پیامدهای غیرسازنده آن،” مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، vol. 5، no. 4، pp. 593–615، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/242771/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی