مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,449

دانلود:

304

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهره برداری بهینه از جنگل با استفاده از برنامه ریزی ریاضی موتاد : مطالعه موردی استان گیلان

صفحات

 صفحه شروع 103 | صفحه پایان 124

چکیده

 منابع طبیعی تجدید شونده شامل جنگلها و مراتع به عنوان اصلی ترین و محوری ترین مسئله برای استمرار حیات انسان و بقای کره خاکی و نیز پشتوانه محیط زیست بشر مطرح است. جنگلهای استان گیلان مساحتی معادل 565 هزار هکتار دارد که متوسط برداشت سالانه چوب از هر هکتار آن 43.1 متر مکعب است. این مطالعه بر روی چهارگونه عمده درخت راش, ممرز, بلوط و توسکا در استان گیلان با استفاده از روش موتاد که درآمد انتظاری توام با ریسک آنها را برای جایگزینی پس از برداشت مقایسه می کند, انجام گرفت. در این مطالعه از آمار سازمان های بهره برداری جنگل مربوط به سالهای 1372-1377 استفاده شد و در مجموع 20 برنامه برای موتاد به اجرا در آمد. نتایج نشان داد هنگامی که درآمد انتظاری برابر E=900  میلیارد ریال شود هر چهارگونه درخت وارد برنامه می شود. با این حال, با افزایش درآمد انتظاری, سطح زیر کشت بلوط و توسکا کاهش می یابد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

عزیزی، جعفر، و ترکمانی پور، رضا. (1381). بهره برداری بهینه از جنگل با استفاده از برنامه ریزی ریاضی موتاد : مطالعه موردی استان گیلان. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 10(39)، 103-124. SID. https://sid.ir/paper/24245/fa

Vancouver: کپی

عزیزی جعفر، ترکمانی پور رضا. بهره برداری بهینه از جنگل با استفاده از برنامه ریزی ریاضی موتاد : مطالعه موردی استان گیلان. اقتصاد کشاورزی و توسعه[Internet]. 1381؛10(39):103-124. Available from: https://sid.ir/paper/24245/fa

IEEE: کپی

جعفر عزیزی، و رضا ترکمانی پور، “بهره برداری بهینه از جنگل با استفاده از برنامه ریزی ریاضی موتاد : مطالعه موردی استان گیلان،” اقتصاد کشاورزی و توسعه، vol. 10، no. 39، pp. 103–124، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/24245/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی