video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

837

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

قرائتی نقادانه از رمان کودک در زمان ایان مک اوان

نویسندگان

پاینده حسین

صفحات

 صفحه شروع 147 | صفحه پایان 166

چکیده

 مقاله حاصر قرائتی از رمان کودک در زمان 1987 ارائه میدهد که سومین رمان نویسنده معاصر انگلیسی ایان مکیوئین است. با این استدلال که داستهای مکیوئین حکم کالبد شکافی و نقد فرهنگ معاصر را دارند. در این مقاله, رمان کودک درزمان به منزله مداخله ای ادبی درمباحثهای فرهنگی قرائت میشود. در این قرائت, متن رمان نوعی رویا درباره شخصیتها و رودادهایی تلقی گردیده است که بازنمایی های استعاری یک ساختار روانی هستند. ساختار مذکور بیش از آن که به روان نویسنده به منزله یک فرد مربوط باشد, به جامعه معاصر و فرهنگ غالب در آن مربوط است. به همین سبب, هدف نگارنده از قرائت رمان مکیوئین معلوم کردن امیال سرکوب شده یا خیال پردازیهای شخصی مکیویین نیست. بلکه نگارنده میکوشد که از راه تحلیل این روایت به منزله برساختاری ادبی, ناخودآگاه اجتماعی را مورد بررسی قرار دهد. به بیان دیگر, در این مقاله دنیای کابوس گونهای, که مکیوئین در داستانهایش ترسیم میکند زمینه ای اجتماعی محسوب گردیده است که نفس فرد در بطن آن شکل می گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  پاینده، حسین. (1382). قرائتی نقادانه از رمان کودک در زمان ایان مک اوان. نامه علوم اجتماعی، 11(2 (پیاپی22))، 147-166. SID. https://sid.ir/paper/2424/fa

  Vancouver: کپی

  پاینده حسین. قرائتی نقادانه از رمان کودک در زمان ایان مک اوان. نامه علوم اجتماعی[Internet]. 1382؛11(2 (پیاپی22)):147-166. Available from: https://sid.ir/paper/2424/fa

  IEEE: کپی

  حسین پاینده، “قرائتی نقادانه از رمان کودک در زمان ایان مک اوان،” نامه علوم اجتماعی، vol. 11، no. 2 (پیاپی22)، pp. 147–166، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/2424/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.