مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

787

دانلود:

379

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر استفاده از نوکلئوتیدها بر عملکرد رشد و مقاومت در برابر استرس و بیماری های عفونی در آبزیان

صفحات

 صفحه شروع 21 | صفحه پایان 30

چکیده

 اخیرا استفاده از نوکلئوتید در جیره های غذایی به دلیل تقویت سیستم ایمنی, افزایش سطح جذب در روده و موثربودن در رشد آبزیان بسیار مورد توجه قرارگرفته است. به طور کلی نوکلئوتیدها تقریبا در تمام فرآیندهای سلولی دخالت داشته و نقش مهمی در وظایف ساختاری و تنظیمی بدن دارند. نوکلئوتیدها به صورت پیوسته در سلول سنتز, تجزیه و بازیافت می شوند.سلول های مهم دستگاه ایمنی مثل لنفوسیت ها, گلبول های قرمز, سلول های خونساز و سلول های موکوسی روده با توجه به متابولیسم سلولی و حجم بالای واکنش های سریع, همچنین نیاز بالای آنها به نوکلئوتید, ظرفیت بسیار محدودی برای سنتز نوکلئوتید دارند. در این سلول ها تهیه نوکلئوتید از منبع خارجی حتی برای انجام وظایف نرمال آنها بسیار مهم است. طی دو دهه اخیر استفاده از نوکلئوتید در جیره های غذایی با هدف تقویت سیستم ایمنی در برابر ویروس, باکتری و انگل, بهبود وظایف کبد, افزایش سطح جذب در روده و موثربودن در رشد, متابولیسم چربی و پروتئین, عملکردهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی و بهبود پاسخ به استرس در آبزیان مختلف مورد آزمایش قرار گرفته است. به علاوه این ترکیبات در متابولیسم واسطه انرژی هستند و اثرات تنظیم کنندگی این ترکیبات در بلوغ لنفوسیت ها, فعال سازی وتکثیر آن ها و فاگوسیتوز ماکروفاژها در انسان و حیوان گزارش شده است. اطلاعات کمی در خصوص نحوه عملکرد این ترکیبات در بدن آبزیان وجود دارد و تحقیقات بیشتری در این رابطه مورد نیاز است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  سرسنگی علی آباد، حبیب. (1396). تاثیر استفاده از نوکلئوتیدها بر عملکرد رشد و مقاومت در برابر استرس و بیماری های عفونی در آبزیان. علوم تکثیر و آبزی پروری، 5(14 )، 21-30. SID. https://sid.ir/paper/241607/fa

  Vancouver: کپی

  سرسنگی علی آباد حبیب. تاثیر استفاده از نوکلئوتیدها بر عملکرد رشد و مقاومت در برابر استرس و بیماری های عفونی در آبزیان. علوم تکثیر و آبزی پروری[Internet]. 1396؛5(14 ):21-30. Available from: https://sid.ir/paper/241607/fa

  IEEE: کپی

  حبیب سرسنگی علی آباد، “تاثیر استفاده از نوکلئوتیدها بر عملکرد رشد و مقاومت در برابر استرس و بیماری های عفونی در آبزیان،” علوم تکثیر و آبزی پروری، vol. 5، no. 14 ، pp. 21–30، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/241607/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی