مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

754

دانلود:

377

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

چارچوب تحلیلی زیست بوم همکاری های فناورانه بین شرکت های بزرگ و شرکت های کوچک فناوری محور

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 32

چکیده

 با توجه به رقابتی شدن محیط کسب وکار در طی چند دهه اخیر, شرکت های بزرگ با وجود دسترسی به منابع مالی و کانال های توزیع با دیوان سالاری, لَختی و عدم انعطاف پذیری روبرو هستند, در مقابل شرکت های کوچک فناوری محور با وجود انعطاف پذیری و توانمندی نوآوری بالا با کمبود منابع و عدم دسترسی به بازار روبرو هستند. بنابراین هر دو دسته شرکت های فوق برای حفظ موقعیت خود در فضای رقابتی و ادامه حیات نیاز دارند که با همدیگر همکاری کنند. با این حال همکاری فناورانه بین شرکت ها موضوعی پیچیده است که بررسی جامع آن نیازمند نگرشی نظام مند و کل نگر است. در این راستا میتوان از رویکرد اکوسیستمی برای تحلیل و تبیین فرآیند همکاری فناورانه بین دو دسته شرکت های مذکور استفاده کرد. به همین منظور در راستای تدوین چارچوب مناسب برای تحلیل اکوسیستم همکاری فناورانه از روش مرور نظام مند استفاده و با جستجو در پایگاه های معتبر تعداد 605 سند استخراج شد که پس از بررسی های لازم 63 مورد از آن ها به عنوان اسناد مرتبط و معتبر شناسایی و در ادامه نیز با استفاده از روش فراترکیب, اسناد منتخب بررسی و کدگذاری شدند. در نهایت کدهای استخراج شده در ذیل 5 مقوله قرار گرفتند که یک مقوله در مورد ویژگی های اکوسیستم بود و 4 مورد دیگر به مقوله هایی اشاره داشتند که در تحلیل اکوسیستم باید به آن ها توجه شود این مقوله ها عبارتند: چرخه عمر, ابعاد تحلیل, نقش ها و نهادهای حاضر در اکوسیستم همکاری فناورانه.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  الهی، شعبان، خالدی، آرمان، مجیدپور، مهدی، و اسدی فرد، رضا. (1397). چارچوب تحلیلی زیست بوم همکاری های فناورانه بین شرکت های بزرگ و شرکت های کوچک فناوری محور. مدیریت نوآوری، 7(1 )، 1-32. SID. https://sid.ir/paper/241510/fa

  Vancouver: کپی

  الهی شعبان، خالدی آرمان، مجیدپور مهدی، اسدی فرد رضا. چارچوب تحلیلی زیست بوم همکاری های فناورانه بین شرکت های بزرگ و شرکت های کوچک فناوری محور. مدیریت نوآوری[Internet]. 1397؛7(1 ):1-32. Available from: https://sid.ir/paper/241510/fa

  IEEE: کپی

  شعبان الهی، آرمان خالدی، مهدی مجیدپور، و رضا اسدی فرد، “چارچوب تحلیلی زیست بوم همکاری های فناورانه بین شرکت های بزرگ و شرکت های کوچک فناوری محور،” مدیریت نوآوری، vol. 7، no. 1 ، pp. 1–32، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/241510/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی