Start: 2/7/2023 2:15:35 PMEnd: 2/7/2023 2:15:35 PM >> 630

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

459

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رفتار انحرافی در محیط کار و عملکرد شغلی: نقش تعدیل کننده رهبری تحول گرا

صفحات

 صفحه شروع 147 | صفحه پایان 183

چکیده

 این مقاله نقش میانجی رهبری تحول گرا بر رابطه میان رفتار انحرافی در محیط کار و عملکرد شغلی را بررسی می کند. داده ها از طریق توزیع پرسشنامه میان 288 نفر با رویکرد نمونه گیری سهمیه ای گردآوری شدند. تحلیل داده ها نشان می دهد رفتار انحرافی در محیط کار بر عملکرد شغلی تأثیر منفی دارد و رهبری تحول گرا رابطه میان رفتار انحرافی در محیط کار و عملکرد شغلی را تعدیل می کند. رهبری تحول گرا قادر است رفتار انحرافی کارکنان را تعدیل کرده و این موضوع به نوبه خود عملکرد شغلی را تسریع می کند. این مطالعه مضامینی برای هر دو دسته افراد آکادمیک و متخصصان حرفه در بر دارد. پژوهش حاضر محققین را به واکاوی بیشتر موضوع تشویق می کند و کاربردهای زیادی برای متخصصان در زمینه به کارگیری اثربخش استعدادهای سازمان دارد. به علاوه, بر اساس نتایج این مطالعه رویکرد تنبیهی در مواجهه با رفتار انحرافی کارکنان باید با سبک رهبری مناسب جایگزین شود. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.