video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

875

دانلود:

512

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی الگوی علی معیارهای موثر بر رقابت پذیری شهری با رویکرد دیمتل فازی

صفحات

 صفحه شروع 15 | صفحه پایان 33

چکیده

 در آغاز قرن بیست ویکم, جهانی شدن و نوآوری در عرصه های فناوری اطلاعاتی و به تبع آن شکل گیری فضای جریان ها, سبب شده تا شهرها نیز در فضاهای ملی؛ مانند شرکت های چندملیتی, رقابت روزافزونی را برای کسب منافع اقتصادی با یکدیگر داشته باشند. در گذشته رقابت به شرکت ها و نهادهای تولیدی مربوط می شد ولی با شکل گیری جهانی شدن و شبکه ای شدن اقتصاد جهانی, شهرها همواره به عنوان گره های اقتصاد شبکه ای, جایگاه ویژه ای یافتند و اعتقاد بر این است که این رقابت هم سطح با رقابت ملی می باشد. امروزه رقابت پذیری شهرها نقش اساسی در توسعه شهرها دارد و در این راستا درآمدزایی پایدار را برای مدیران شهری این نواحی شهری فراهم خواهد کرد. از این رو این پژوهش با هدف ارزیابی الگوی علی معیارهای موثر بر رقابت پذیری شهری انجام شده است. تحقیق حاضر با توجه به هدف آن, کاربردی و بر اساس روش, توصیفی- علی است. نمونه آماری پژوهش را 30 نفر از کارشناسان و متخصصان مرتبط با اقتصاد شهری تشکیل داده اند. به منظور دستیابی به هدف پژوهش, از تکنیک دیمتل فازی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان دادند که بر اساس مقادیر D-R, از بین معیارهای چهارگانه رقابت پذیری شهر, معیار اقتصادی با مقدار 0.833, تاثیرگذارترین و معیار محیطی با مقدار -0.689, تاثیرپذیرترین معیار رقابت پذیری شهر بودند. همچنین بر اساس مقادیر D+R, معیار اقتصادی با مقدار 2.671 به عنوان بااهمیت ترین معیار رقابت پذیری شهر شناسایی شد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  جمالی، فیروز، روستایی، شهریور، و یاپنگ غراوی، محمد. (1397). ارزیابی الگوی علی معیارهای موثر بر رقابت پذیری شهری با رویکرد دیمتل فازی. اقتصاد و مدیریت شهری، 6(3 (پیاپی 23) )، 15-33. SID. https://sid.ir/paper/240335/fa

  Vancouver: کپی

  جمالی فیروز، روستایی شهریور، یاپنگ غراوی محمد. ارزیابی الگوی علی معیارهای موثر بر رقابت پذیری شهری با رویکرد دیمتل فازی. اقتصاد و مدیریت شهری[Internet]. 1397؛6(3 (پیاپی 23) ):15-33. Available from: https://sid.ir/paper/240335/fa

  IEEE: کپی

  فیروز جمالی، شهریور روستایی، و محمد یاپنگ غراوی، “ارزیابی الگوی علی معیارهای موثر بر رقابت پذیری شهری با رویکرد دیمتل فازی،” اقتصاد و مدیریت شهری، vol. 6، no. 3 (پیاپی 23) ، pp. 15–33، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/240335/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی