مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

350

دانلود:

218

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شبیه سازی سه بعدی تهاجم جبهه های آب شور در آبخوان های کویری با استفاده از مدل SEAWAT

صفحات

 صفحه شروع 129 | صفحه پایان 142

چکیده

 یکی از مهمترین مشکلات کیفی در بهره برداری منابع آب زیرزمینی, هجوم جبهه های آب شور از بخش خروجی آبخوان ها است که بتدریج با حرکت افقی و عمودی سبب شور شدن بخش خروجی آبخوان می شود. در این مطالعه, جهت بررسی تهاجم جبهه های آب شور از بخش خروجی آبخوان کویری از شبیه سازی کمی و کیفی آبخوان با استفاده از مدلهای MODFLOW, MT3D و SEAWAT استفاده شد. تحلیل نتایج کمی آبخوان نشان داد که روند افت آب زیرزمینی ادامه داشته و در بخش های خروجی آبخوان جهت جریان آب زیرزمینی با توجه به کاهش گرادیان هیدرولیکی و افت شدید, معکوس شده است. این تغییر جهت جریان سبب ورود آب با املاح بالا به آبخوان شده که براین اساس شبیه سازی سه بعدی کیفی آبخوان جهت تهاجم جبهه های آب شور از سطح آبخوان با استفاده از مدل MT3D انجام شد. نتایج این مدل نشان داد که در بخش خروجی آبخوان غلظت کلراید, افزایش چشم گیری داشته و تا 7000 میلیگرم در لیتر نیز می رسد. همچنین نتایج تهاجم جبهه های آب شور در عمق (بعد سوم) آبخوان با استفاده از مدل SEAWAT نشان داد که میزان تهاجم حداقل 100 متر در کف آبخوان بیشتر از سطح آبخوان است. پس از شبیه سازی کمی و کیفی آبخوان, پیش بینی میزان تهاجم جبهه های آب شور در شرایط نرمال انجام شد که نتایج نشان داد که که طول پیشروی جبهه های آب شور 400 متر افزایش داشته و با ادامه روند فعلی بهره برداری این روند افزایش و سبب معکوس شدن جریان در سایر جبهه های خروجی نیز خواهد شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  جوادی، سامان، و کاردان مقدم، حمید. (1398). شبیه سازی سه بعدی تهاجم جبهه های آب شور در آبخوان های کویری با استفاده از مدل SEAWAT. مدیریت آب و آبیاری، 9(1 )، 129-142. SID. https://sid.ir/paper/240076/fa

  Vancouver: کپی

  جوادی سامان، کاردان مقدم حمید. شبیه سازی سه بعدی تهاجم جبهه های آب شور در آبخوان های کویری با استفاده از مدل SEAWAT. مدیریت آب و آبیاری[Internet]. 1398؛9(1 ):129-142. Available from: https://sid.ir/paper/240076/fa

  IEEE: کپی

  سامان جوادی، و حمید کاردان مقدم، “شبیه سازی سه بعدی تهاجم جبهه های آب شور در آبخوان های کویری با استفاده از مدل SEAWAT،” مدیریت آب و آبیاری، vol. 9، no. 1 ، pp. 129–142، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/240076/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی