Start: 2/7/2023 10:42:37 PMEnd: 2/7/2023 10:42:38 PM >> 363

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

389

دانلود:

181

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تلاش شنیداری

صفحات

 صفحه شروع 226 | صفحه پایان 236

چکیده

 مقدمه و اهداف: امروزه برای افراد دارای شنوایی هنجار, فرآیند شنیدن در زندگی روزمره نیازی به صرف انرژی ندارد, اما در افراد مبتلا به افت شنوایی, شنیدن (با یا بدون سمعک) نیاز به انرژی دارد. خستگی و استرس ناشی از تمرکز یا تلاش جهت درک گفتار, تاثیرات منفی روی عملکرد افراد دارد. چالش تلاش شنیداری بسیاری از افراد جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. این شرایط خصوصا در محیط های پر سر و صدا و شرایط دشوار شنیداری پررنگ تر است. به همین دلیل بررسی تلاش شنیداری, مکانیسم های دخیل در ایجاد آن و در صورت امکان یافتن روشی برای مدیریت و کاهش تاثیر آن بر کیفیت زندگی از اهمیت بالایی برخوردار است. مواد و روش ها: در مطالعه حاضر مقالات مختلف پیرامون تلاش شنیداری در بانک های اطلاعاتی ScienceDirect, Google Scholar, Scopus, و PubMed با استفاده از کلیدواژه های تلاش شنیداری, خستگی شنیداری, افت شنوایی, سمعک و کلمات مرتبط در سال های 1975 تا 2018 مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه گیری: به نظر می رسد با توجه به کمبود مطالعات انجام شده در زمینه تلاش شنیداری, انجام مطالعات بیشتر و توجه به مفهوم آن خصوصا در شرایط دشوار شنیداری حائز اهمیت است, زیرا می تواند روی سایر فعالیت های شناختی تاثیر بگذارد و منجر به احساس خستگی و استرس در بیماران شود و کیفیت زندگی آنها را تحت تاثیر قرار دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی