مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,024

دانلود:

557

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر کینزیوتیپ بر قدرت عضلانی: مقاله مروری

صفحات

 صفحه شروع 271 | صفحه پایان 282

چکیده

 مقدمه و اهداف: قدرت عضلانی یک جز مهم و اساسی در تعیین عملکرد ورزشکاران است که ممکن است با تیپ بهبود یابد. کینزیوتیپ یک نوع تیپ الاستیک است که جهت بهبود عملکرد عضلانی استفاده می شود و برای اولین بار در سال 1970 در ژاپن مطرح شد. این نوع تیپ به سرعت در بین ورزشکاران مورد استفاده قرار گرفت و بعد از المپیک 2008 استفاده از آن افزایش یافت. علی رغم استفاده زیاد از کینزیوتیپ, میزان اثرات آن مورد سوال است. مطالعه مروری حاضر مطالعات را جهت بررسی میزان اثر کینزیوتیپ بر قدرت عضلانی, مورد مطالعه قرار می دهد.مواد و روش ها: برای انجام پژوهش حاضر مقالات انگلیسی چاپ شده در بانک های اطلاعاتی PEDro, Cochrane Library, Medline, Google Scholar, Science Direct, scopus, Up to Date, Pubmed جستجو شدند. در این جستجو که محدود به مطالعات سال های 2000 تا 2015 بود از کلیدواژه های ترکیبی Kinesiology Tape, Kinesiotape, Elastic Tape, Tape and Muscle, Tape and strength استفاده شد.یافته ها: از میان تقریبا 26 مقاله مرتبط با موضوع, 21 مقاله برای بررسی وارد پژوهش شدند که بر اساس نتایج مطالعات به دو دسته تقسیم شدند: دسته اول مقالاتی که نتایج آنها نشان می داد کینزیوتیپ بر افزایش قدرت عضلانی موثر است و دسته دوم مقالاتی که نتایج آنها بیان می کرد کینزیوتیپ بر قدرت عضلانی موثر نیست.نتیجه گیری: کینزیوتیپ در تغییر ارتفاع پرش و تست های عملکردی بی اثر است, ولی باعث تغییر در زمان بندی فعالیت عضله و کاهش زمان رسیدن به حداکثر فعالیت عضله می شود. اثر کینزیوتیپ بر فعالیت الکترومیوگرافی و نیروی عضله بستگی به نحوه استفاده از کینزیوتیپ دارد و اگر در شرایط صحیح استفاده شود, می تواند موثر باشد. بیان دقیق نحوه استفاده صحیح از کینزیوتیپ نیاز به مطالعات با کیفیت بالاتر دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شاکری، سمانه، خادمی کلانتری، خسرو، و اکبرزاده باغبان، علیرضا. (1396). بررسی اثر کینزیوتیپ بر قدرت عضلانی: مقاله مروری. طب توانبخشی، 6(2)، 271-282. SID. https://sid.ir/paper/239787/fa

  Vancouver: کپی

  شاکری سمانه، خادمی کلانتری خسرو، اکبرزاده باغبان علیرضا. بررسی اثر کینزیوتیپ بر قدرت عضلانی: مقاله مروری. طب توانبخشی[Internet]. 1396؛6(2):271-282. Available from: https://sid.ir/paper/239787/fa

  IEEE: کپی

  سمانه شاکری، خسرو خادمی کلانتری، و علیرضا اکبرزاده باغبان، “بررسی اثر کینزیوتیپ بر قدرت عضلانی: مقاله مروری،” طب توانبخشی، vol. 6، no. 2، pp. 271–282، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/239787/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی