مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پایش | سال:1390 | دوره:10 | شماره:2 | صفحه شروع:217 | صفحه پایان:230

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

548

دانلود:

125

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

وضعیت موجود اولویت گذاری ارایه خدمات سلامت در ایران

صفحات

 صفحه شروع 217 | صفحه پایان 230

چکیده

 به منظور نظام مند کردن اولویت گذاری در زمینه ارایه خدمات سلامت, داشتن تصویری روشن از وضع موجود یعنی آگاهی از نحوه اتخاذ تصمیمات مرتبط با اولویت گذاری ضرورت دارد و این کار پیش زمینه هر گونه اقدامی در زمینه عقلانی کردن اولویت گذاری است. این پژوهش, با هدف بررسی نحوه اولویت گذاری در سطوح مختلف نظام سلامت ایران انجام شد. در این مطالعه کیفی پس از مصاحبه با 19 نفر از صاحب نظران, راهنمای نیمه ساختاری مصاحبه ها بر اساس بررسی متون و 4 مصاحبه عمیق طراحی شد. برای تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل چارچوبی استفاده شد. 8 مفهوم اصلی و 22 مفهوم فرعی مرتبط با اولویت گذاری به این ترتیب, شناسایی گردید: اولویت سلامت در سطح کلان, اولویت گذاری بین دانشگاه های علوم پزشکی مختلف, اولویت گذاری بین بخش های مختلف, زیر مجموعه دانشگاه های علوم پزشکی, ملاک اولویت گذاری, اندازه گیری هزینه ها و اثربخشی مداخلات, جابجایی منابع, مشارکت مردم و قاعده تصمیم گیری در زمینه تخصیص منابع. سرانه های تعیین شده, غیرواقعی و مبتنی بر گذشته بوده و عوامل سیاسی, چانه زنی بر تخصیص منابع به دانشگاه ها و بین دانشگاه ها تاثیر داشت. اختصاص منابع عمدتا بر مبنای ساختارها بوده و وضع سلامت, عامل چندان تاثیرگذاری در این زمینه نبود. همچنین اقداماتی در راستای اندازه گیری و پیامدهای مداخلات انجام شده است, اما به دلیل ماهیت چند عاملی مداخلات, اندازه گیری دقیق اثرات با دشواری مواجه است. ضمن این که جابجایی منابع بین اجزای یک برنامه امکان پذیر بود, اما این امکان بین برنامه های مختلف امکان پذیر نیست. باید خاطر نشان کرد مردم به صورت مطلوب در تعیین اولویت ها مشارکت ندارند و تصمیم گیری در زمینه تخصیص منابع بر اساس نیاز و قضاوت است. این مطالعه نشان داد که اقدامات پراکنده ای در زمینه اولویت گذاری انجام شده است, اما این اقدامات در یک چارچوب نظام مند و جامع نبوده است. اولویت گذاری با استفاده از رویکردی مشخص و با مشارکت تمامی ذی نفعان می تواند منجر به استفاده بهینه از منابع محدود نظام سلامت گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID