مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,212

دانلود:

436

استناد:

6

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آگاهی و بینش نسبت به طب مکمل و میزان استفاده از این خدمات در جمعیت شهر تهران

صفحات

 صفحه شروع 279 | صفحه پایان 289

چکیده

طب مکمل به گروهی از روش های تشخیصی و درمانی اطلاق میشود که خارج از آموزش های دانشگاهی (آکادمیک) آموزش داده شده و در درمان بیماران مورد استفاده قرار می گیرد .این روش ها از دهه های 1970 و 1980 تحت عنوان طب جایگزین و سپس به عنوان مکمل های طب رایج نامیده شدند. استفاده از روش های طب مکمل به عنوان روش های درمانی رو به افزایش بوده, اما همچنان استانداردهای این روش ها و چگونگی ارتباط آنها با اصول طب رایج مبهم است.این طرح با هدف «تعیین میزان آگاهی و چگونگی نگرش در خصوص طب مکمل و میزان استفاده از این روش ها» انجام پذیرفته است. نوع مطالعه, توصیفی و محیت تحت مطالعه شامل جمعیت شهر تهران (گروه سنی بالای 15 سال) بوده است. این مطالعه در سال 1382 و به روش نمونه گیری خوشه ای انجام شده است. داده ها توسط پرسشنامه جمع آوری شدند. متغیرهای وابسته عبارت از روش های طب تکمیلی (انرژی درمانی, هومیوپاتی, طب سوزنی, هیپنوتیزم, یوگا, گیاه درمانی و مراقبه) بوده است.در این مطالعه 4123 نفر تحت بررسی قرار گرفتند. 83.2 درصد از جمعیت تحت مطالعه از حداقل از حداقل یکی از روش های طب مکمل آگاهی داشتند. با توجه به رواج آگاهی از طب گیاهی, با حذف این روش از لیست روش های تحت مطالعه, 58.6 درصد جمعیت از یکی از روش های طب مکمل آگاهی داشتند. میزان آگاهی از هر کدام از روش های تحت مطالعه به ترتیب عبارت بودن از طب گیاهی (75.6 درصد), طب سوزنی (43.6 درصد), هیپنوتیزم (39.2 درصد), انرژی درمانی (28.1 درصد), یوگا (22.1 درصد), مراقبه (5.3 درصد) و هومیوپاتی (4.1 درصد). 42.2 درصد از جمعیت تحت مطالعه از یکی از روش های طب مکمل استفاده کرده بودند. با توجه به رواج استفاه از طب گیاهی, با حذف روش طب گیاهی از لیست روش های مورد استفاده, 9.6 درصد از جمعیت از یکی از روش های طب مکمل استفاده کرده بودند. میزان استفاده از هر کدام از روش ها به ترتیب اولویت استفاده از آنها عبارت بودند از طب گیاهی (38.4 درصد), انرژی درمانی (3.4 درصد), یوگا (3 درصد) , طب سوزنی (2.7 درصد), مراقبه (1.3 درصد), هیپنوتیزم (1.2 درصد) و هومیوپاتی (0.4 درصد).با توجه به آگاهی بالای افراد نسبت به روش های طب مکمل و میزان استفاده از این روش ها در جامعه, انجام تحقیقات منسجم در خصوص بررسی میزان اثر بخشی و کارایی این روش ها و برنامه ریزی جهت استاندارد سازی آنها و تعیین جایگاه این روش ها در درمان بیماران و آموزش دانشگاهی امری ضروری و گریز ناپذیر به نظر می رسد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

صدیقی، ژیلا، مفتون، فرزانه، و مشرفی، مهوش. (1383). آگاهی و بینش نسبت به طب مکمل و میزان استفاده از این خدمات در جمعیت شهر تهران. پایش، 3(4)، 279-289. SID. https://sid.ir/paper/23918/fa

Vancouver: کپی

صدیقی ژیلا، مفتون فرزانه، مشرفی مهوش. آگاهی و بینش نسبت به طب مکمل و میزان استفاده از این خدمات در جمعیت شهر تهران. پایش[Internet]. 1383؛3(4):279-289. Available from: https://sid.ir/paper/23918/fa

IEEE: کپی

ژیلا صدیقی، فرزانه مفتون، و مهوش مشرفی، “آگاهی و بینش نسبت به طب مکمل و میزان استفاده از این خدمات در جمعیت شهر تهران،” پایش، vol. 3، no. 4، pp. 279–289، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/23918/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی