مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,093

دانلود:

414

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آیا دلیل مصرف سیگار با نتیجه درمان ترک سیگار ارتباطی دارد؟

صفحات

 صفحه شروع 363 | صفحه پایان 369

کلیدواژه

چکیده

 از آنجایی که داشتن دلایل مصرف سیگار برای هر فرد می تواند روش های درمانی و توصیه های خاص برای ترک را طراحی نماید, محققان این مطالعه درصدد بودند برای اولین بار در کشور, اثر این دلایل در نتیجه ترک و چگونگی ارتباط احتمالی را ارزیابی نمایند.این مطالعه به صورت مقطعی و توصیفی بین سال های 1385 تا 1387 صورت گرفته و کلیه افراد سیگاری مراجعه کننده به کلینیک های ترک سیگار در مرکز آموزشی ـ پژوهشی و درمانی سل و بیماری های ریوی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. این افراد پس از تکمیل پرسشنامه های مشتمل بر مشخصات جمعیتی, نمره تست تحمل فاگشتروم و تست دلایل مصرف سیگار توسط پزشک واحد ارزیابی شده و طی یک برنامه 4 جلسه ای هفتگی توصیه  های درمانی یکسان شامل داروهای نیکوتینی و غیرنیکوتینی و رفتاردرمانی برای هر یک صورت گرفته است. کلیه افراد در دو نوبت 6 و 12 ماه بعد از دوره پی گیری شدند.در این مطالعه 822 نفر شامل 590 مرد (68.7 درصد) با میانگین سنی 43.8±13.2 سال مورد بررسی قرار گرفته اند. با استفاده از آنالیز رگرسیون لجستیک با تعدیل عوامل سن و نمره تست فاگشتروم مشاهده شد که لذت از مصرف سیگار, مهم ترین دلیل در عدم ترک سیگار در پایان دوره است (P=0.004). و در پی گیری های 6 ماه و یک سال علاوه بر لذت از مصرف سیگار, رفتار و شخصیت اجتماعی (بازی با دست) نیز در نتیجه ترک موثر هستند (P<0.05).یافته های این مطالعه نشان می دهد که دلایل مصرف سیگار بر نتیجه ترک موثر است. بنابراین باید دلایل مصرف سیگار فرد در برنامه ترک سیگار لحاظ گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  حیدری، غلامرضا، حسینی، مصطفی، یوسفی فرد، محمود، رمضان خانی، علی، و مسجدی، محمدرضا. (1389). آیا دلیل مصرف سیگار با نتیجه درمان ترک سیگار ارتباطی دارد؟. پایش، 9(4)، 363-369. SID. https://sid.ir/paper/23878/fa

  Vancouver: کپی

  حیدری غلامرضا، حسینی مصطفی، یوسفی فرد محمود، رمضان خانی علی، مسجدی محمدرضا. آیا دلیل مصرف سیگار با نتیجه درمان ترک سیگار ارتباطی دارد؟. پایش[Internet]. 1389؛9(4):363-369. Available from: https://sid.ir/paper/23878/fa

  IEEE: کپی

  غلامرضا حیدری، مصطفی حسینی، محمود یوسفی فرد، علی رمضان خانی، و محمدرضا مسجدی، “آیا دلیل مصرف سیگار با نتیجه درمان ترک سیگار ارتباطی دارد؟،” پایش، vol. 9، no. 4، pp. 363–369، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/23878/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی