مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,278

دانلود:

442

استناد:

5

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه سطح کیفیت زندگی: بیماران تحت درمان با همودیالیز و دریافت کنندگان پیوند کلیه

صفحات

 صفحه شروع 117 | صفحه پایان 121

چکیده

 بررسی میزان رضایت از زندگی بیماران با نارسایی مزمن کلیوی که با طیف وسیعی از اثرات روانی و جسمانی بیماری مواجه بوده و وضعیت اقتصادی-اجتماعی آنها نیز تحت تاثیر آن قرار گرفته, جهت دستیابی به اطلاعات لازم به منظور برنامه ریزی ارایه خدمات مناسب حرفه ای به این گروه از بیماران, حایز اهمیت می باشد. این مطالعه به عنوان یک بررسی توصیفی-تحلیلی و جهت تعیین سطح کیفیت زندگی بیماران تحت درمان با همودیالیز و دریافت کنندگان پیوند کلیه به طور اعم و مقایسه آن به طور اخص انجام پذیرفت. اطلاعات به دست آمده از 40 بیمار دریافت کننده پیوند کلیه و 40 بیمار دیگر تحت درمان با همودیالیز مراجعه کننده به مجتمع درمانی بیماریهای خاص سوده در شهرستان اسلام شهر با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است. نتایج بررسی حاکی از آن است که سطح کیفیت زندگی در بین هر دو گروه از بیماران پایین بوده و بر خلاف انتظار, دریافت کنندگان پیوند کلیه سطح کیفیت زندگی نا مطلوبتری را گزارش نمودند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حریرچی، امیرمحمود، رسولی، اعظم، منتظری، علی، و اقلیما، مصطفی. (1383). مقایسه سطح کیفیت زندگی: بیماران تحت درمان با همودیالیز و دریافت کنندگان پیوند کلیه. پایش، 3(2)، 117-121. SID. https://sid.ir/paper/23845/fa

  Vancouver: کپی

  حریرچی امیرمحمود، رسولی اعظم، منتظری علی، اقلیما مصطفی. مقایسه سطح کیفیت زندگی: بیماران تحت درمان با همودیالیز و دریافت کنندگان پیوند کلیه. پایش[Internet]. 1383؛3(2):117-121. Available from: https://sid.ir/paper/23845/fa

  IEEE: کپی

  امیرمحمود حریرچی، اعظم رسولی، علی منتظری، و مصطفی اقلیما، “مقایسه سطح کیفیت زندگی: بیماران تحت درمان با همودیالیز و دریافت کنندگان پیوند کلیه،” پایش، vol. 3، no. 2، pp. 117–121، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/23845/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی