video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

474

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ردیابی و تعیین خصوصیات ملکولی ویروئید فرورفتگی میوه سیب(Apple Dimple Viroid) در منطقه مراغه

نویسندگان

رومی وحید

صفحات

 صفحه شروع 107 | صفحه پایان 119

چکیده

 در تابستان سال های 1395 و 1396 تعداد 73 نمونه با علائم مشابه با ویروئید فرورفتگی میوه سیب از ارقام گالا و رد دلیشیز منطقه ی مراغه جمع آوری شد. RNA کل از پوست ساقه و برگ نمونه های جمع آوری شده حاوی علایم لکه های فرورفته و خال های زرد با حاشیه نامنظم روی پوست میوه, استخراج گردید و با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ژنوم کامل ویروئید به طول 307-306 جفت باز با آزمون RT-PCR تکثیر و ترادف 10 نمونه تعیین گردید. جستجوی ترادف ها با BLASTn و هم ردیف سازی آنها با ترادف های مربوطه در بانک ژن نشان داد که جدایه های مورد مطالعه دارای بیشترین و کمترین یکسانی ترادف به میزان 100 و 4/74 درصد بترتیب با رس شمارهای EF088662 (ایتالیا) و KF788291 (ایتالیا) می باشند. بیشترین تفاوت نوکلئوتیدی در بین نواحی CCRو TR قرار داشتند. آنالیز فیلوژنتیک با روش حداکثر احتمال نشان داد که جدایه های ایرانی به همراه جدایه ها و واریانت های گزارش شده از ایتالیا در یک گروه قرار می گیرند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رومی، وحید. (1397). ردیابی و تعیین خصوصیات ملکولی ویروئید فرورفتگی میوه سیب(Apple Dimple Viroid) در منطقه مراغه. پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی (دانش کشاورزی)، 7(2 )، 107-119. SID. https://sid.ir/paper/237641/fa

  Vancouver: کپی

  رومی وحید. ردیابی و تعیین خصوصیات ملکولی ویروئید فرورفتگی میوه سیب(Apple Dimple Viroid) در منطقه مراغه. پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی (دانش کشاورزی)[Internet]. 1397؛7(2 ):107-119. Available from: https://sid.ir/paper/237641/fa

  IEEE: کپی

  وحید رومی، “ردیابی و تعیین خصوصیات ملکولی ویروئید فرورفتگی میوه سیب(Apple Dimple Viroid) در منطقه مراغه،” پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی (دانش کشاورزی)، vol. 7، no. 2 ، pp. 107–119، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/237641/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.