video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,780

دانلود:

466

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی باکتری های تحمل کننده شوری از خاک های شور گلستان و بررسی برخی صفات فیزیولوژیک آنها

صفحات

 صفحه شروع 45 | صفحه پایان 57

چکیده

 مقدمه: میکروارگانیسم های هالوفیل (نمک دوست) و هالوتولرانت (تحمل کننده نمک) گروهی از افراطی پسندها که قادر به رشد در محیط واجد نمک سدیم کلراید هستند و برای زندگی در محیط های شور تطابق یافته اند. وجود باکتری های نمک دوست در خاک های شور ازطریق حفظ چرخه غذایی, تجزیه مواد آلی و بهبود ساختمان و حاصلخیزی خاک شرایط خاک را بهبود می بخشد. مواد و روش ها: به منظور جداسازی باکتری های تحمل کننده شوری, از ریزوسفر گیاهان شورپسند, چهار منطقه بیابانی در استان گلستان نمونه گیری شد. برای بررسی میزان اکسترموفیل بودن جدایه ها, مقاومت آنها به شوری, خشکی, دما و pH بررسی شد و.همچنین صفات محرک رشد آنها نیز اندازه گیری گردید. نتایج: از چهل و پنج جدایه به دست آمده, سه جدایه (G3, G6 و G14) مقاومت 40 درصدی به شوری را نشان دادند. جدایه های G6 و G3 به ترتیب دارای قدرت حل کنندگی فسفات به میزان 301 و 201 میلی گرم بر لیتر بودند. جدایه G6 20.7 میکروگرم بر میلی لیتر اکسین تولید کرد. جدایه G14 و G6 در دمای 50 درجه سلسیوس, pH=10 و پتانسیل اسمزی -0.7 مگاپاسکال رشد داشتند, درحالی که جدایه G3 در دمای 50 درجه, در pH=7.5 و پتانسیل اسمزی -0.49 رشد داشتند. این سه سویه مربوط به جنس های باکتریایی Bacillus و Pseudomonas بودند.بحث و نتیجه گیری: در مطالعه حاضر جدایه های جداشده به دلیل رشد در غلظت های اشباع نمک و تحمل شرایط سخت محیطی, باکتری های تحمل کننده شوری و یا احتمالا نمک دوست است و پتانسیل استفاده در زمینه های مختلف بیوتکنولوژیکی ازجمله تولید آنزیم هایی صنعتی و کودهای بیولوژیکی برای اصلاح خاک های شور را دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  صفدریان، مریم، عسکری، حسین، سلطانی نجف آبادی، مسعود، و نعمت زاده، قربانعلی. (1396). شناسایی باکتری های تحمل کننده شوری از خاک های شور گلستان و بررسی برخی صفات فیزیولوژیک آنها. زیست شناسی میکروارگانیسم ها، 6(22 )، 45-57. SID. https://sid.ir/paper/237416/fa

  Vancouver: کپی

  صفدریان مریم، عسکری حسین، سلطانی نجف آبادی مسعود، نعمت زاده قربانعلی. شناسایی باکتری های تحمل کننده شوری از خاک های شور گلستان و بررسی برخی صفات فیزیولوژیک آنها. زیست شناسی میکروارگانیسم ها[Internet]. 1396؛6(22 ):45-57. Available from: https://sid.ir/paper/237416/fa

  IEEE: کپی

  مریم صفدریان، حسین عسکری، مسعود سلطانی نجف آبادی، و قربانعلی نعمت زاده، “شناسایی باکتری های تحمل کننده شوری از خاک های شور گلستان و بررسی برخی صفات فیزیولوژیک آنها،” زیست شناسی میکروارگانیسم ها، vol. 6، no. 22 ، pp. 45–57، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/237416/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی