مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

653

دانلود:

297

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رتبه بندی سنجه های موثر بر وظایف و جایگاه واحد حسابرسی داخلی در دستگاه های اجرایی

صفحات

 صفحه شروع 91 | صفحه پایان 111

چکیده

 مقدمه: واحد حسابرسی داخلی به عنوان بخشی مهم در هر بنگاه و از ارکان اساسی محیط کنترلی, وظیفه ارزیابی و بررسی کفایت و اثربخشی نظام حسابداری و کنترل داخلی را دارد. بنابراین, شناخت وظایف, درک جایگاه این واحد و هم چنین, بررسی اولویت هر یک از سنجه های موثر بر کارکرد آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر نوع اکتشافی- پیمایشی و از لحاظ هدف, کاربردی است. با توجه به منشور فعالیت حسابرسی داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و موارد استخراج شده از پژوهش های معتبر, وظایف مهم واحد حسابرسی داخلی مشخص شد و بر اساس آن پرسش نامه ای در قالب 3 معیار شامل شرایط عمومی واحد حسابرسی داخلی, اجرای عملیات و مدیریت واحد دستگاه اجرایی به صورت مقایسه زوجی تدوین و بین معاونان اداری و مالی, روسای حسابداری, ذی حسابان و حسابداران ادارات کل دستگاه های اجرایی استان فارس توزیع شد. در این پژوهش, از فن تاپسیس و آزمون کروسکال-والیس برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که «داشتن صلاحیت های علمی و حرفه ای مدیر واحد حسابرسی داخلی», با اهمیت ترین و «امضای گزارش های ساختار کنترل های داخلی به وسیله بالاترین مقام مسوول دستگاه» کم اهمیت ترین سنجه موثر بر جایگاه واحد حسابرسی داخلی است. هم چنین, بین معیار های وظایف واحد حسابرسی داخلی اختلاف معناداری مشاهده نشد.نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش, به دستگاه های اجرایی پیشنهاد می شود به صلاحیت علمی و حرفه ای مدیران واحد حسابرسی داخلی خود و هم چنین صلاحیت کارمندان این قسمت, توجه ویژه ای داشته باشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مهدوی، غلامحسین، و نمازی، نویدرضا. (1395). رتبه بندی سنجه های موثر بر وظایف و جایگاه واحد حسابرسی داخلی در دستگاه های اجرایی. حسابداری سلامت، 5(2 (پیاپی 16) )، 91-111. SID. https://sid.ir/paper/236409/fa

  Vancouver: کپی

  مهدوی غلامحسین، نمازی نویدرضا. رتبه بندی سنجه های موثر بر وظایف و جایگاه واحد حسابرسی داخلی در دستگاه های اجرایی. حسابداری سلامت[Internet]. 1395؛5(2 (پیاپی 16) ):91-111. Available from: https://sid.ir/paper/236409/fa

  IEEE: کپی

  غلامحسین مهدوی، و نویدرضا نمازی، “رتبه بندی سنجه های موثر بر وظایف و جایگاه واحد حسابرسی داخلی در دستگاه های اجرایی،” حسابداری سلامت، vol. 5، no. 2 (پیاپی 16) ، pp. 91–111، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/236409/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی