مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

827

دانلود:

263

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ازناسیون ملامین قابل یافت در پساب صنایع پتروشیمی

صفحات

 صفحه شروع 21 | صفحه پایان 27

کلیدواژه

NO-3Q3
CODQ2
TOCQ3

چکیده

 صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از فن آوری های نوین در عرصه علم شیمی در کنار طیف وسیع و متنوعی از محصولات تولیدی, گستره ای از ترکیبات مختلف را به صورت پساب به محیط وارد می نماید که غالبا به دلیل ساختار غیرقابل تجزیه و پایداری که دارند به عنوان معضل زیست محیطی شناخته می شوند. تولید و فرآوری ملامین در این راستا توام است با راهیابی ترکیب ملامین و مشتقاتی همچون ملام, ملم, آملاید و آملین به پساب که روش های معمول در تصفیه پساب های صنعتی در حذف چنین ترکیباتی چندان کارآمد نبوده اند. لذا بکارگیری روش های اکسیداسیون پیشرفته (AOPs), بر روی این ترکیبات با استفاده از اعمال ازن مورد بررسی قرار گرفته است. با وجود اینکه ملامین یک ترکیب حلقوی است ولی به عنوان یک مولکول آلی محسوب نمی شود. لذا یک ترکیب حلقوی آلی متداول در صنایع نفت و پتروشیمی مثلا ملامین جهت ازناسیون انتخاب می شود که نه فقط در پساب های بعضی صنایع پتروشیمی بلکه در کشاورزی نیز یافت می شود. مقادیر قابل یافت در پساب هایی از این ترکیب مثلا100 mgL-1  انتخاب شده اند. تاثیر غلظت اکسیدان و pH بر روی شاخص های شیمیایی و زیست محیطی بررسی شده است. از این مطالعات بیشترین حذف چنین فاکتورهائی در محیط قلیایی و خنثی با مقدار ازن تزریقی حدود 19.1 mgL-1 اتفاق می افتد. در شرایط خنثی درصد حذف COD در حدود %87 تا مقادیر دوز تزریقی 19.1 mgL-1 از ازن مشاهده می شود. تجزیه نسبتا قابل توجهی برای ملامین در حین ازناسیون مشاهده می شود یا به عبارت دیگر افزایش شاخصی در NO-3 مشاهده می گردد. از روی این تغییرات حذف با pH چنین استنباط می شود که مکانیزم حذف از طریق گروه های هیدروکسیل رادیکالی تولید شده از O3 بر روی مولکول های تحت مطالعه است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مدرس، ساکار، مژده وری، حامد، و تاج خلیلی، افسانه. (1389). ازناسیون ملامین قابل یافت در پساب صنایع پتروشیمی. کاربرد شیمی در محیط زیست، 1(3)، 21-27. SID. https://sid.ir/paper/236298/fa

  Vancouver: کپی

  مدرس ساکار، مژده وری حامد، تاج خلیلی افسانه. ازناسیون ملامین قابل یافت در پساب صنایع پتروشیمی. کاربرد شیمی در محیط زیست[Internet]. 1389؛1(3):21-27. Available from: https://sid.ir/paper/236298/fa

  IEEE: کپی

  ساکار مدرس، حامد مژده وری، و افسانه تاج خلیلی، “ازناسیون ملامین قابل یافت در پساب صنایع پتروشیمی،” کاربرد شیمی در محیط زیست، vol. 1، no. 3، pp. 21–27، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/236298/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی