Start: 2/8/2023 12:50:32 AMEnd: 2/8/2023 12:50:39 AM >> 729

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

914

دانلود:

138

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آموزش پیشگیری سطح چهارم در ایران به منظور کاهش آسیب ها و هزینه های ناشی از خدمات غیرضروری پزشکی بالینی و بهداشت عمومی

صفحات

 صفحه شروع 329 | صفحه پایان 333

چکیده

 در پزشکی بالینی و بهداشت عمومی, خدمات پیشگیری سطح اول, دوم و سوم عمدتا بر روی پیشگیری از بیماری ها متمرکز می شود اما پیشگیری سطح چهارم نه به پیشگیری از بیماری ها بلکه به پیشگیری از ارائه خدمات تشخیصی, درمانی و پیشگیرانه غیرضروری مربوط می شود. پیشگیری سطح چهارم بوسیله یک پزشک عمومی بلژیکی بنام مارک جاموله در سال 1986 مطرح شد. متاسفانه این سطح از پیشگیری در ایران به خوبی شناخته نشده است. در این مقاله مروری تاریخچه, تعریف و اهداف پیشگیری سطح چهارم ارائه می گردد. با توجه به اینکه برخی از خدمات غیرضروری پزشکی بالینی و بهداشت عمومی در ایران شایع هستند, اهمیت آموزش پیشگیری سطح چهارم در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور بحث می شود.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  سعیدی، زریر، نوری زاده، فرنوش، و قاجاریه، حمید. (1396). مقایسه میزان خسارت شته مومی کلم Brevicorynebrassicae روی چند رقم کلزا در شرایط آلودگی مزرعه ای در شهرکرد. (حفاظت گیاهان) پژوهش های حفاظت گیاهان ایران، 31(@no)، 352-355. SID. https://sid.ir/paper/23598/fa

  Vancouver: کپی

  سعیدی زریر، نوری زاده فرنوش، قاجاریه حمید. مقایسه میزان خسارت شته مومی کلم Brevicorynebrassicae روی چند رقم کلزا در شرایط آلودگی مزرعه ای در شهرکرد. (حفاظت گیاهان) پژوهش های حفاظت گیاهان ایران[Internet]. 1396؛31(@no):352-355. Available from: https://sid.ir/paper/23598/fa

  IEEE: کپی

  زریر سعیدی، فرنوش نوری زاده، و حمید قاجاریه، “مقایسه میزان خسارت شته مومی کلم Brevicorynebrassicae روی چند رقم کلزا در شرایط آلودگی مزرعه ای در شهرکرد،” (حفاظت گیاهان) پژوهش های حفاظت گیاهان ایران، vol. 31، no. @no، pp. 352–355، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/23598/fa