مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,822

دانلود:

984

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر عوامل کیفی محیط بر کاهش اختلال رفتاری در کودکان 7-5 سال

صفحات

 صفحه شروع 403 | صفحه پایان 414

چکیده

 در سال های اخیر, جمعیت قابل توجه کودکان در ایران, سبب توجه ویژه ای به مساله آموزش و فضاهای آموزشی کودکان شده است. متاسفانه در ایران, اکثر دبستان ها و مهدکودک ها در فضاهای فاقد طراحی مناسب و یا در فضاهایی با کاربری غیر آموزشی تاسیس می شوند. هدف از تحقیق حاضر, بررسی برخی از اصول طراحی فضاهای ویژه کودکان با تاکید بر بهره گیری از قابلیت های محیطی موثر بر رفتار کودکان و رویکرد کاهش اختلالات رفتاری در آنان است. جامعه آماری, از نوع در دسترس و شامل کودکان پیش دبستانی سنین 5 تا 7 ساله در یکی از مهدکودک های شهر تهران است. روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده است که از طریق آن تعداد 30 کودک انتخاب شده و به 2 گروه 15 نفری آزمایش و گواه تقسیم شدند. روش تحقیق به کار گرفته شده, نیمه آزمایشی و از نوع طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه و آزمایش بود. برای تحلیل آماری داده ها از تحلیل کواریانس (ANCOVA) استفاده شده است.بر اساس نتایج به دست آمده, می توان بیان کرد نورگیری طبیعی و مناسب فضا, ایجاد ارتباط دیداری و شنیداری با محیط خارج از فضای مهدکودک و پیش دبستانی, همچنین ارتباط با فضای سبز و باز و انجام بازی های گروهی و هدفمند در فضای باز, بر کاهش نشانگان اختلالات رفتاری در کودکان تاثیر دارد. با به کارگیری نتایج حاصل از پژوهش حاضر, می توان اذعان داشت عوامل کیفی - کالبدی محیط های آموزشی, می تواند بر رفتار کودکان تاثیرگذار باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  ضرغامی، اسماعیل، نصیری، نگار، اژده فر، شیرین، و اژده فر، لیلا. (1392). تاثیر عوامل کیفی محیط بر کاهش اختلال رفتاری در کودکان 7-5 سال. پایش، 12(4)، 403-414. SID. https://sid.ir/paper/23596/fa

  Vancouver: کپی

  ضرغامی اسماعیل، نصیری نگار، اژده فر شیرین، اژده فر لیلا. تاثیر عوامل کیفی محیط بر کاهش اختلال رفتاری در کودکان 7-5 سال. پایش[Internet]. 1392؛12(4):403-414. Available from: https://sid.ir/paper/23596/fa

  IEEE: کپی

  اسماعیل ضرغامی، نگار نصیری، شیرین اژده فر، و لیلا اژده فر، “تاثیر عوامل کیفی محیط بر کاهش اختلال رفتاری در کودکان 7-5 سال،” پایش، vol. 12، no. 4، pp. 403–414، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/23596/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی