مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پایش | سال:1392 | دوره:12 | شماره:4 | صفحه شروع:415 | صفحه پایان:422

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

537

دانلود:

224

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شیوع اضافه وزن و چاقی در دانش آموزان شهرستان مرند

صفحات

 صفحه شروع 415 | صفحه پایان 422

چکیده

 شیوع اضافه وزن و چاقی در بین کودکان و نوجوانان ایران, طی دهه های اخیر افزایش یافته است. هدف از این مطالعه, تعیین شیوع اضافه وزن و چاقی در بین دانش آموزان شهرستان مرند است.این مطالعه مقطعی در بین 10649 دانش آموز (اول ابتدایی, اول راهنمایی و اول دبیرستان) که به طور تصادفی از بین دانش آموزان شهرستان مرند در سال 1389 انتخاب شدند, انجام پذیرفت. وزن, قد و صدک شاخص توده بدنی(Body Mass Index-BMI)  ایشان اندازه گیری شد.این مطالعه نشان داد 81.8 درصد از دانش آموزان دارای وزن طبیعی, 6.25 درصد دارای اضافه وزن و 3.5 درصد چاق بودند. شیوع اضافه وزن و چاقی در بین دانش آموزان پسر نسبت به دانش آموزان دختر, به طور معنی دار بیشتر بود (P<0.001). همچنین شیوع اضافه وزن و چاقی در بین دانش آموزان اول راهنمایی نسبت به اول ابتدایی و اول دبیرستان, به طور معنی دار بالاتر بود (P<0.001).گسترش چاقی کودکان در سطح جهانی در یک وضعیت هشدار دهنده قرار دارد. به رغم درصد پایین شیوع اضافه وزن و چاقی در این مطالعه, نتایج سایر مطالعات نشان می دهد دانش آموزان و به ویژه پسران می توانند از رژیم غذایی مناسب و برنامه های پیشگیری از اضافه وزن و چاقی بهره برده و عادات غذایی خود را بهبود بخشند. بنابراین یک راهبرد منسجم برای بهبود رژیم غذایی و فعالیت بدنی جمعیت جوان ایرانی و همچنین غربالگری اضافه وزن و چاقی در بین ایشان مورد نیاز است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID