مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,142

دانلود:

320

استناد:

5

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل موثر بر ابتلا به بروسلوز در استان چهارمحال بختیاری

صفحات

 صفحه شروع 25 | صفحه پایان 32

چکیده

 اگر چه تماس با دام و فرآورده های آلوده به باکتری بروسلا به عنوان مهمترین عوامل ابتلا به بروسلوز شناخته شده اند. ولی شرایط اقلیمی و نوع دامداری, فرهنگ دامپروری, و رفتار غذایی مردم هر منطقه در شیوه استفاده از فراورده های دامی و همچنین گونه و بایوتیپ های شایع عامل پاتوژن در هر ناحیه جغرافیایی, عواملی هستند که الگوی بروز بیماری را در جوامع مختلف, متفاوت نشان می دهد, مطالعه حاضر که بمنظور تعیین عوامل خطر ابتلا به این بیماری و گونه و بایوتیپ باکتری بروسلا در استان چهار محال بختیاری انجام شده است. به روش مورد – شاهد (case – control) روی تعداد 100 بیمار 101 نفر شاهد از افراد مراجعه کننده به مراکز درمانی استان در سال 1378 انجام شده است. از تمام بیماران کشت خون در محیط دی فاز یک کاستانیدا به عمل آمده و افراد گروه شاهد نیز به روش Frequency Matching از لحاظ متغیرهای جنس و سن, با بیماران جور شدند. از کشت خون 34 نفر از بیماران باکتری بروسلا ملی تنسیس بایوتیپ یک جدا گردید و پس از برآورد خطر نسبی (Odds Ratio) متغیر های مستقل تحت مطالعه و استفاده از مدل رگرسیون لجستیک مشخص گردید که سابقه (Odd ratio=2.32, 95% CI=1.03-5.23) تماس با جنین سقط شده دام (Odd ratio=3.82, 95% CI= 1.79-8.12) و مصرف حداقل یکی از فراورده های لبنی غیر پاستوریزه (Odd ratio=2.96, 95% CI= 1.33 -6.58) ارتباط معنی داری با ابتلا به بیماری دارند. تماس شغلی در این مطالعه ارتباط معنی داری را نشان نداد ولی در مقایسه افراد کشت مثبت با گروه شاهد به عنوان یک عامل موثر مطرح می شود (Odd ratio=2.65, 95% CI=1.15-6.1) از طرف دیگر پیدا کردن نقش کره در ابتلا به بروسلوز در این استان, به دلیل افزودن خامه محلی به دوغ, از جمله یافته های قابل توجه این مطالعه می باشد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

باهنر، علیرضا، هلاکویی نایینی، کوروش، ندیم، ابوالحسن، زاهدی، محمدرضا، ذوقی، اسماعیل، و کاظم، محمد. (1380). بررسی عوامل موثر بر ابتلا به بروسلوز در استان چهارمحال بختیاری. پایش، 1(1)، 25-32. SID. https://sid.ir/paper/23555/fa

Vancouver: کپی

باهنر علیرضا، هلاکویی نایینی کوروش، ندیم ابوالحسن، زاهدی محمدرضا، ذوقی اسماعیل، کاظم محمد. بررسی عوامل موثر بر ابتلا به بروسلوز در استان چهارمحال بختیاری. پایش[Internet]. 1380؛1(1):25-32. Available from: https://sid.ir/paper/23555/fa

IEEE: کپی

علیرضا باهنر، کوروش هلاکویی نایینی، ابوالحسن ندیم، محمدرضا زاهدی، اسماعیل ذوقی، و محمد کاظم، “بررسی عوامل موثر بر ابتلا به بروسلوز در استان چهارمحال بختیاری،” پایش، vol. 1، no. 1، pp. 25–32، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/23555/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی