مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,106

دانلود:

436

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شبیه سازی جریان در آبگیرهای کفی با استفاده از نرم افزار FLOW 3D

صفحات

 صفحه شروع 75 | صفحه پایان 85

چکیده

 آبگیرهای کفی از جمله سازه هایی هستند که معمولا در مناطق کوهستانی ساخته می شوند. در بحث آبگیری از رودخانه ها, روش های متعددی وجود دارد که هر یک ویژگی ها و محدودیت های خاص خود را دارند. آبگیری از جریان آب در رودخانه ها معمولا به دو روش پمپاژ و ثقلی صورت می گیرد. روش ثقلی به دلیل پیوسته بودن و عدم نیاز به صرف انرژی بر روش پمپاژ ارجحیت دارد. روش های مختلفی به طریق ثقلی امکان پذیر می باشد که معمولا به سه دسته آبگیرهای جانبی, جلویی و کفی تقسیم بندی می شوند. با توجه به تجربیات بدست آمده در کشورهای اروپایی برای مناطق کوهستانی و کوهپایه ای با شیب طولی رودخانه بیش از یک درصد در حالی که 75 درصد بار بستر دارای ابعاد بزرگتر از 6 میلی متر باشد, آبگیر کفی توصیه گردیده است. با توجه به اینکه تحلیل هیدرولیکی جریان در آبگیر کفی چندان توسط مدل های ریاضی مورد بحث قرار نگرفته و از طرفی بررسی و ساخت مدل های فیزیکی زمان بر و پر هزینه است, بنابراین در این پژوهش, شبیه سازی هیدرولیک جریان در آبگیر کفی, توسط نرم افزار Flow3D مورد نظر قرار گرفت.در این پژوهش مشاهده گردید که بهترین شیب شبکه آبگیر, برای آبگیری شیب 20 درجه می باشد. از طرفی هر قدر درصد بازشدگی شبکه آبگیر افزایش یابد, نسبت دبی انحرافی نیز افزایش می یابد. همچنین تغییرات ضریب شدت جریان در حالت های مختلف نسبت به عدد فرود, شیب و درصد بازشدگی بررسی شد که با توجه به نمودارهای بدست آمده مشخص شد که افزایش عدد فرود و درصد بازشدگی شبکه آبگیر, باعث کاهش ضریب تخلیه جریان می گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کمان بدست، امیرعباس، و فرج پور، بهرنگ. (1390). شبیه سازی جریان در آبگیرهای کفی با استفاده از نرم افزار FLOW 3D. علوم و مهندسی آب، 1(1)، 75-85. SID. https://sid.ir/paper/235539/fa

  Vancouver: کپی

  کمان بدست امیرعباس، فرج پور بهرنگ. شبیه سازی جریان در آبگیرهای کفی با استفاده از نرم افزار FLOW 3D. علوم و مهندسی آب[Internet]. 1390؛1(1):75-85. Available from: https://sid.ir/paper/235539/fa

  IEEE: کپی

  امیرعباس کمان بدست، و بهرنگ فرج پور، “شبیه سازی جریان در آبگیرهای کفی با استفاده از نرم افزار FLOW 3D،” علوم و مهندسی آب، vol. 1، no. 1، pp. 75–85، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/235539/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی