مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,132

دانلود:

280

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی روند تغییرات زمانی و خصوصیات مکانی بارش و خشک سالی هواشناسی، در غرب کشور طی چند دهه اخیر

صفحات

 صفحه شروع 55 | صفحه پایان 72

چکیده

 خشک سالی یکی از جدی ترین مشکلات جوامع بشری و اکوسیستم ها, در نتیجه تغییرپذیری اقلیمی است. این پدیده, سالانه موجب میلیاردها دلار خسارت در سطح جهان می گردد و نسبت به دیگر بلایای طبیعی, مردم بیشتری را تحت تاثیر قرار می دهد. در این تحقیق, روند تغییرات سری های زمانی بارندگی و خشک سالی هواشناسی در ده ایستگاه واقع در غرب کشور, در دوره آماری 1384-1355 مورد بررسی قرار گرفته است. مقادیر شدت خشک سالی با استفاده از شاخص بارش استاندارد (SPI), در مقیاس زمانی 12 ماهه محاسبه گردید. همچنین تحلیل روند داده ها با استفاده از آزمون من- کندال و تخمین گر سن انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که داده های بارندگی و شدت خشک سالی, دارای تغییرات زیادی نسبت به میانگین در دوره مورد مطالعه بوده اند. این تغییرات با افزایش خشکی به سمت شرق منطقه مورد مطالعه, فزونی یافته است. نتایج آزمون ها نشان داد که سری های زمانی بارندگی, دارای روند معنی دار کاهشی معنی دار در ایستگاه های سرپل ذهاب, بیجار, سنندج و سقز به ترتیب به میزان 7.99, 6.68, 5.51 و 5.03 میلی متر در هر سال بوده است. همچنین شدت خشک سالی در ایستگاه های کرمانشاه, سقز, سنندج و خرم آباد در چهار دهه گذشته روند معنی دار افزایشی داشته است. نتایج بدست آمده نشان داد که تمامی ایستگاه های مطالعاتی, حداقل یک خشک سالی بسیار شدید را در دوره مورد مطالعه تجربه نموده اند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  معروفی، صفر، طبری، حسین، آیینی، علی، و معروفی، حسین. (1390). بررسی روند تغییرات زمانی و خصوصیات مکانی بارش و خشک سالی هواشناسی, در غرب کشور طی چند دهه اخیر. علوم و مهندسی آب، 1(3)، 55-72. SID. https://sid.ir/paper/235531/fa

  Vancouver: کپی

  معروفی صفر، طبری حسین، آیینی علی، معروفی حسین. بررسی روند تغییرات زمانی و خصوصیات مکانی بارش و خشک سالی هواشناسی, در غرب کشور طی چند دهه اخیر. علوم و مهندسی آب[Internet]. 1390؛1(3):55-72. Available from: https://sid.ir/paper/235531/fa

  IEEE: کپی

  صفر معروفی، حسین طبری، علی آیینی، و حسین معروفی، “بررسی روند تغییرات زمانی و خصوصیات مکانی بارش و خشک سالی هواشناسی, در غرب کشور طی چند دهه اخیر،” علوم و مهندسی آب، vol. 1، no. 3، pp. 55–72، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/235531/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی