video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

4,965

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر رسانه ها در تبلیغ سبک زندگی غربی با تاکید بر الگوی پوشش غربی

صفحات

 صفحه شروع 139 | صفحه پایان 163

چکیده

 تحقیق حاضر با توجه به گسترش رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی و تاثیر مستقیم و غیرقابل انکار آنها بر زندگی افراد جامعه در تمامی زمینه ها, از جمله: رفتارها, عادات, هنجارها و ... با استفاده از نظرهای دبیران و سردبیران «باشگاه خبرنگاران جوان» و با هدف بررسی و ارزیابی نظرهای این رسانه به عنوان یک خبرگزاری در خصوص تاثیر رسانه ها بر ترویج مد و مدگرایی انجام پذیرفته است. در این پژوهش تلاش شده است با اثبات نقش کلیدی رسانه ها بر ترویج مد و مدگرایی و کسب نظرهای متخصصان حوزه رسانه به آسیب شناسی این مساله پرداخته شود و نقاط ضعف و قوت آن مشخص شود.در این تحقیق که با روش پیمایشی انجام شد, نمونه گیری صورت نگرفت و کلیه دبیران و سردبیران باشگاه خبرنگاران جوان به شیوه «کل شماری» مورد سنجش قرار گرفتند. پرسشنامه محقق ساخته ای در اختیار پاسخ گویان گذاشته شد. بعد از جمع آوری پرسشنامه ها, داده ها با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند و نتایج زیر به دست آمد:متغیرهای تحقیق در حوزه های استفاده از «رسانه های داخلی» و «رسانه های خارجی» به عنوان متغیرهای مستقل و گرایش به سمت «مد و مدگرایی», تاثیر گرایش های «برنامه سازان» و «مدهای ایرانی» به عنوان متغیرهای وابسته تقسیم شده بودند. و روابط میان این متغیرها و ترویج مدگرایی در کشور مورد بررسی و آزمون قرار گرفت که آزمون فرضیه های پژوهش نشان دهنده این موضوع بود که اکثریت رابطه های مطرح شده در این پژوهش معنادار و در جهت مستقیم بوده است و سطوح ارزیابی این رابطه ها اکثریت متوسط و بعضا پایین بوده است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  فرهنگی، علی اکبر، و کیانا، هانیه. (1391). تاثیر رسانه ها در تبلیغ سبک زندگی غربی با تاکید بر الگوی پوشش غربی. پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، 2(5)، 139-163. SID. https://sid.ir/paper/235518/fa

  Vancouver: کپی

  فرهنگی علی اکبر، کیانا هانیه. تاثیر رسانه ها در تبلیغ سبک زندگی غربی با تاکید بر الگوی پوشش غربی. پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی[Internet]. 1391؛2(5):139-163. Available from: https://sid.ir/paper/235518/fa

  IEEE: کپی

  علی اکبر فرهنگی، و هانیه کیانا، “تاثیر رسانه ها در تبلیغ سبک زندگی غربی با تاکید بر الگوی پوشش غربی،” پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، vol. 2، no. 5، pp. 139–163، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/235518/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.