مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,006

دانلود:

257

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شاخص های درمانی در بیماران تالاسمی ماژور و ارتباط آنها با تراکم استخوان

صفحات

 صفحه شروع 75 | صفحه پایان 81

چکیده

 اهداف این پژوهش ارزیابی تراکم استخوان (BMD) در 212 بیمار تالاسمیک 10 تا 20 ساله ساکن شهر تهران و تعیین عوامل خطر بالقوه بوده است. اندازه گیری تراکم استخوانی ستون فقرات کمری و فمور به وسیلهdual energy x-ray absorptiometery  به عمل آمد. قد, وزن, شاخص توده بدنی, شاخص های رشد و میزان دریافت کلسیم بررسی شدند. جهت ارزیابی سطح سرمی فریتین, نمونه های خونی گرفته شد. به تراکم استخوانی با Z score بین 1- تا2.5- کاهش تراکم استخوانی و Z score کمتر از 5/2- کاهش شدید تراکم استخوانی اطلاق شد. شیوع کاهش شدید تراکم استخوانی 7/50 درصد در ستون فقرات کمری, 8/10 درصد در فمور و 9/7 درصد در هر دو ناحیه تعیین شد. تفاوت معنی داری در کاهش شدید تراکم استخوانی در ستون فقرات کمری و فمور بین پسران (کمری 4/46 درصد, فمور 2/11 درصد) و دختران (کمری 7/54 درصد, فمور 4/10 درصد) دیده نشد. کاهش تراکم استخوان 5/39 درصد در ستون فقرات کمری و 5/37 درصد در فمور اندازه گیری شد. سن بیماران دچار کاهش شدید تراکم استخوانی در ستون فقرات کمری به طور قابل ملاحظه ای بالاتر بود (p<0.001).داده های این پژوهش موید کاهش قابل ملاحظه تراکم استخوان در بیماران تالاسمیک ایرانی است. اگر چه پژوهش های بیشتری در این زمینه مورد نیاز است, روش های پیشگیرانه شناخته شده ای مانند هورمون درمانی و درمان سریع اختلالات تراکم استخوان در بیماران تالاسمیک مورد تاکید است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عبداله شمشیرساز، علیرضا، بخیرنیا، میررضا، کامگار، محمد، مرادی زیرکوهی، آبتین، عرفان زاده، غزاله، بوذری، نوید، طباطبایی، سیدمحمود، و اردشیرلاریجانی، محمدباقر. (1382). شاخص های درمانی در بیماران تالاسمی ماژور و ارتباط آنها با تراکم استخوان. پایش، 3(1)، 75-81. SID. https://sid.ir/paper/23537/fa

  Vancouver: کپی

  عبداله شمشیرساز علیرضا، بخیرنیا میررضا، کامگار محمد، مرادی زیرکوهی آبتین، عرفان زاده غزاله، بوذری نوید، طباطبایی سیدمحمود، اردشیرلاریجانی محمدباقر. شاخص های درمانی در بیماران تالاسمی ماژور و ارتباط آنها با تراکم استخوان. پایش[Internet]. 1382؛3(1):75-81. Available from: https://sid.ir/paper/23537/fa

  IEEE: کپی

  علیرضا عبداله شمشیرساز، میررضا بخیرنیا، محمد کامگار، آبتین مرادی زیرکوهی، غزاله عرفان زاده، نوید بوذری، سیدمحمود طباطبایی، و محمدباقر اردشیرلاریجانی، “شاخص های درمانی در بیماران تالاسمی ماژور و ارتباط آنها با تراکم استخوان،” پایش، vol. 3، no. 1، pp. 75–81، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/23537/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی