مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات آفات گیاهی | سال:1391 | دوره:2 | شماره:1 | صفحه شروع:65 | صفحه پایان:68

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

95

دانلود:

96

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقاله کوتاه علمی؛ اولین گزارش از خسارت یک حشره آفت روی گیاه زراعی تاج خروس در ایران

صفحات

 صفحه شروع 65 | صفحه پایان 68

چکیده

  لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID