مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

672

دانلود:

220

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ویژگی های زیستی و تولیدمثلی مگس میوه ی مدیترانه ای، Ceratitis capitate (Dip.: Tephritidae) روی چند گیاه میزبان در شرایط آزمایشگاهی

صفحات

 صفحه شروع 79 | صفحه پایان 91

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نوری، راضیه، افشاری، علی، مافی پاشاکلایی، شعبانعلی، و یزدانیان، محسن. (1394). ویژگی های زیستی و تولیدمثلی مگس میوه ی مدیترانه ای, Ceratitis capitate (Dip.: Tephritidae) روی چند گیاه میزبان در شرایط آزمایشگاهی. تحقیقات آفات گیاهی، 5(1)، 79-91. SID. https://sid.ir/paper/234927/fa

  Vancouver: کپی

  نوری راضیه، افشاری علی، مافی پاشاکلایی شعبانعلی، یزدانیان محسن. ویژگی های زیستی و تولیدمثلی مگس میوه ی مدیترانه ای, Ceratitis capitate (Dip.: Tephritidae) روی چند گیاه میزبان در شرایط آزمایشگاهی. تحقیقات آفات گیاهی[Internet]. 1394؛5(1):79-91. Available from: https://sid.ir/paper/234927/fa

  IEEE: کپی

  راضیه نوری، علی افشاری، شعبانعلی مافی پاشاکلایی، و محسن یزدانیان، “ویژگی های زیستی و تولیدمثلی مگس میوه ی مدیترانه ای, Ceratitis capitate (Dip.: Tephritidae) روی چند گیاه میزبان در شرایط آزمایشگاهی،” تحقیقات آفات گیاهی، vol. 5، no. 1، pp. 79–91، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/234927/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی