مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,104

دانلود:

387

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مساله آفرینش از نگاه ارسطو و ابن سینا

صفحات

 صفحه شروع 75 | صفحه پایان 92

چکیده

 یکی از مسائل مهم در تاریخ تفکر بشر مخلوق یا نامخلوق بودن عالم هستی بوده است. فیلسوفان پیش از ارسطو, هر یک به نوعی قائل به ازلی و غیر مخلوق بودن عالم هستی بوده اند. ارسطو با قائل شدن به ازلیت مقوله های حرکت, زمان, و ماده را مولفه های اصلی عالم هستی دانسته است و حکم به ازلی و غیر مخلوق بودن جهان هستی می دهد. از این حیث است که خدای ارسطو درمقام علت فاعلی عالم هستی, فقط محرک عالم است و هستی بخش آن قلمداد نمی شود. در ادیان ابراهیمی, از جمله اسلام, خالقیت خداوند امری مسلم و بدیهی تلقی می شود. از این رو, ابن سینا در مساله آفرینش عالم از ارسطو فاصله می گیرد. در واقع, تصویر سینوی از عالم هستی و خداوند و رابطه این دو با هم متفاوت با تصویری می شود که ارسطو ارائه می دهد. ابن سینا با تقسیم حدوث به ذاتی و زمانی مدعی می شود که ازلی بودن عالم ازحیث زمانی مستلزم آن نیست که عالم هستی مخلوق خداوند نباشد. از این حیث نزد بوعلی خداوند علت فاعلی عالم است, صرفا محرک نیست, بلکه معطی وجود به عالم هستی نیز تلقی می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ملایوسفی، مجید، و حیدری فرج، علی. (1390). مساله آفرینش از نگاه ارسطو و ابن سینا. پژوهش های علم و دین، 2(1)، 75-92. SID. https://sid.ir/paper/234878/fa

  Vancouver: کپی

  ملایوسفی مجید، حیدری فرج علی. مساله آفرینش از نگاه ارسطو و ابن سینا. پژوهش های علم و دین[Internet]. 1390؛2(1):75-92. Available from: https://sid.ir/paper/234878/fa

  IEEE: کپی

  مجید ملایوسفی، و علی حیدری فرج، “مساله آفرینش از نگاه ارسطو و ابن سینا،” پژوهش های علم و دین، vol. 2، no. 1، pp. 75–92، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/234878/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی