مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

674

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل سازی ظرفیت های آبی حوزه های آبخیز استان مرکزی

صفحات

 صفحه شروع 421 | صفحه پایان 431

چکیده

 امروزه کشور شاهد رشد و توسعه مدل های متعددی برای طراحی سامانه های تامین آب, برآورد سیل, مدیریت تخصیص و استفاده منابع آبی, مدیریت هرزآب ها و فاضلاب ها در مناطق شهری و مدیریت بوم سازگان های آبی است. شناخت ظرفیت های آبی و تقاضا برای آب از مولفه های اصلی تصمیم گیری برای مدیریت منابع, آبخیزها و پدیده هایی نظیرخشک سالی به شمار می رود. در فضای مدیریت منابع آب های سطحی و ریسک خشک سالی مناطق مختلف کشور, همچنان فقدان یک سامانه که تصمیم گیران را در اتخاذ تصمیمات درست و به موقع پشتیبانی کند, کاملا مشهود است. برای ایجاد چنین سامانه ای, لازم است اقدامات اساسی در خصوص شناخت موضوع و ظرفیت های موجود کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند. در این پژوهش, شبیه سازی در حوزه های آبخیز درجه هفت موجود در استان مرکزی واقع در منطقه اقلیمی نیمه خشک با استفاده از اطلاعات بارندگی, تبخیر و دبی و با کمک دو مدل AWBM و SFB انجام و تحلیل شد. استخراج پارامترهای فیزیکی مدل, تبدیل اطلاعات نقطه ای بارندگی به اطلاعات منطقه ای با استفاده از روش های مختلف و معمول, تحلیل اطلاعات تبخیر و محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل و تجمیع اطلاعات به منظور شبیه سازی هیدرولوژیکی حوزه های آبخیز درجه هفت و برآورد ظرفیت جریان های سطحی در این استان از اهداف اصلی این پژوهش محسوب می شود. نتایج محاسبه شده و به دست آمده برای واسنجی و اعتبارسنجی دو مدل AWB و SFB در تمامی زیرحوضه ها نشان داد که مدل AWBM می تواند شبیه سازی قابل قبولی نسبت به مدل SFB در شرایط استان مرکزی داشته باشد و مدل SFB با توجه به مقادیر ضریب تعیین و ضریب کارایی به هیچ وجه مناسب تشخیص داده نشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رستمی، مریم، شریفی، فرود، مهدیان، محمدحسین، و اروندی، سمانه. (1397). مدل سازی ظرفیت های آبی حوزه های آبخیز استان مرکزی. مهندسی و مدیریت آبخیز، 10(3 )، 421-431. SID. https://sid.ir/paper/234701/fa

  Vancouver: کپی

  رستمی مریم، شریفی فرود، مهدیان محمدحسین، اروندی سمانه. مدل سازی ظرفیت های آبی حوزه های آبخیز استان مرکزی. مهندسی و مدیریت آبخیز[Internet]. 1397؛10(3 ):421-431. Available from: https://sid.ir/paper/234701/fa

  IEEE: کپی

  مریم رستمی، فرود شریفی، محمدحسین مهدیان، و سمانه اروندی، “مدل سازی ظرفیت های آبی حوزه های آبخیز استان مرکزی،” مهندسی و مدیریت آبخیز، vol. 10، no. 3 ، pp. 421–431، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/234701/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )