مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

905

دانلود:

345

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

توسعه مدل یکپارچه منابع آب WEAP برای مدل سازی شرایط خشکسالی

صفحات

 صفحه شروع 85 | صفحه پایان 97

چکیده

 یکی از مهم ترین چالش های بهره برداری از سامانه های مدیریت منابع آب و به طور خاص مخازن سطحی در رویارویی با تغییرات هیدرولوژیکی, در نظر گرفتن وقوع پدیده خشکسالی در نحوه بهره برداری از منابع آب است. علاوه بر تغییرات دبی نسبت به متوسط, عامل مهم دیگر تداوم پدیده خشکسالی می باشد. یکی از راه های مقابله با خشکسالی, بهره برداری مناسب از منابع آب در شرایط خشکسالی است. برای بهره برداری از منابع آب مدل های مختلفی مانند WEAP توسعه یافته است. اما چنین مدلی قابلیت مدل سازی بهره برداری مخازن در شرایط خشکسالی را ندارد. بنابراین, توسعه چنین امکانی در مدل WEAP برای مهندسین منابع آب بسیار حائز اهمیت است. در پژوهش حاضر امکان توسعه قوانین بهره برداری هجینگ در قالب نرم افزار WEAP مورد تحلیل قرار گرفت و برنامه ای الحاقی برای نرم افزار WEAP توسعه داده شد. توسعه این مدل امکان تلفیق بهینه سازی و شبیه سازی در سطح حوزه های آبخیز را فراهم می کند. به منظور آزمون قابلیت های این برنامه الحاقی, بهره برداری از مخازن رودخانه گرگان رود مدل سازی شد و نتایج این مدل توسعه داده شده با نتایج مدل معمولی WEAP مقایسه شد. نتایج نشان دهنده افزایش کارایی نرم افزار WEAP در مدل سازی شرایط خشکسالی هیدرولوژیکی از یک درصد در سد وشمگیر تا 37 درصد در سد گلستان بوده است. شایان ذکر است که مدل الحاقی به صورت یک مدل عمومی توسعه پیدا کرده و قابل بکارگیری در حوضه های مختلف می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  میرزایی ندوشن، فاطمه، عراقی نژاد، شهاب، و بزرگ حداد، امید. (1394). توسعه مدل یکپارچه منابع آب WEAP برای مدل سازی شرایط خشکسالی. مهندسی و مدیریت آبخیز، 7(1 )، 85-97. SID. https://sid.ir/paper/234625/fa

  Vancouver: کپی

  میرزایی ندوشن فاطمه، عراقی نژاد شهاب، بزرگ حداد امید. توسعه مدل یکپارچه منابع آب WEAP برای مدل سازی شرایط خشکسالی. مهندسی و مدیریت آبخیز[Internet]. 1394؛7(1 ):85-97. Available from: https://sid.ir/paper/234625/fa

  IEEE: کپی

  فاطمه میرزایی ندوشن، شهاب عراقی نژاد، و امید بزرگ حداد، “توسعه مدل یکپارچه منابع آب WEAP برای مدل سازی شرایط خشکسالی،” مهندسی و مدیریت آبخیز، vol. 7، no. 1 ، pp. 85–97، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/234625/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی