مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

751

دانلود:

346

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

فوتبال و کشف علایم تغییرات فرهنگی

نویسندگان

عبدالهیان حمید

صفحات

 صفحه شروع 93 | صفحه پایان 104

چکیده

 نویسنده پدیده فوتبال را به عنوان جریان فرهنگی مورد مطلعه قرار می دهد. در همین چارچوب به کارکردهای اجتماعی- فرهنگی ورزشی فوتبال در ایران می پردازد. مقاله حاضر با طرح مفهوم بین رشته ای بودن پدیده فوتبال (پیامدها و آثار جنبی آنها ) و ارتباط آن با سطوح زبان شناختی, انسان شناختی و … در ایران معاصر سعی می کند تبیینی از چگونگی تعامل رفتاری (فردی و اجتماعی) در میان طرفداران فوتبال ارایه کند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عبدالهیان، حمید. (1381). فوتبال و کشف علایم تغییرات فرهنگی. نامه علوم اجتماعی، 10(پیاپی 19)، 93-104. SID. https://sid.ir/paper/2346/fa

  Vancouver: کپی

  عبدالهیان حمید. فوتبال و کشف علایم تغییرات فرهنگی. نامه علوم اجتماعی[Internet]. 1381؛10(پیاپی 19):93-104. Available from: https://sid.ir/paper/2346/fa

  IEEE: کپی

  حمید عبدالهیان، “فوتبال و کشف علایم تغییرات فرهنگی،” نامه علوم اجتماعی، vol. 10، no. پیاپی 19، pp. 93–104، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/2346/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی