مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,023

دانلود:

234

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر مواد جاذب الرطوبه، کود های آلی و شیمیایی بر عملکرد کمی گیاه دارویی خرفه در منطقه اهواز

صفحات

 صفحه شروع 87 | صفحه پایان 96

چکیده

 خرفه گیاهی داروئی, حاوی مقادیر زیادی مواد با خواص درمانی فوق العاده و ترکیباتی, مانند امگا –3 و اسیدهای چرب غیر اشباع و ویتامین C, با آثار بسیار مفید بر روی سیستم گردش خون و قلب است. به منظور مطالعه کاربرد مواد جاذب الرطوبه, کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد گیاه دارویی خرفه آزمایشی در سال زراعی 1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان انجام شد. این پژوهش به صورت آزمایش اسپیلت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. در این آزمایش کرت های اصلی شامل زئولیت به میزان 2 تن در هکتار, کرت های شاهد بدون کابرد مواد جاذب الرطوبه و مواد سوپر جاذب به میزان 200 کیلوگرم در هکتار و کرت های فرعی شامل کود گاوی پوسیده به میزان 25 تن در هکتار, کود گوسفندی پوسیده به میزان 20 تن در هکتار, کود مرغی به میزان 8 تن در هکتار, فیلتر کیک به میزان 20 تن در هکتار, کود شیمیایی شامل کود نیتروژنه از منبع اوره به میزان 180 کیلوگرم در هکتار و کود فسفر از منبع سوپرفسفات تریپل به میزان 150 کیلوگرم در هکتار و تیمار شاهد بدون کاربرد کود بود. زئولیت و سوپر جاذب بیشترین میزان وزن خشک بوته, بیشترین ارتفاع بوته و تعداد انشعابات فرعی را دارا بودند. کاربرد کودهای شیمیایی وزن خشک بوته, ارتفاع بوته, تعداد انشعابات فرعی, کلروفیل a, b, کاروتنوئید و درصد پروتئین را بطور معنی داری افزایش داد و تیمار کودی شاهد نیز کمترین میزان این صفات را دارا بود. تیمارهای کود گاوی, گوسفندی و شاهد دارای بالاترین درصد روغن و تیمار کود شیمیایی دارای کمترین درصد روغن بودند. نتایج نشان دهنده امکان استفاده همزمان از کودهای شیمیایی و کودهای دامی به همراه مواد جاذب الرطوبه در افزایش عملکرد گیاه خرفه است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  یوسفیان قهفرخی، حبیب اله، ابدالی مشهدی، علیرضا، بخشنده، عبدالمهدی، و لطفی جلال آبادی، امین. (1394). بررسی اثر مواد جاذب الرطوبه, کود های آلی و شیمیایی بر عملکرد کمی گیاه دارویی خرفه در منطقه اهواز. فرآیند و کارکرد گیاهی، 4(13)، 87-96. SID. https://sid.ir/paper/234307/fa

  Vancouver: کپی

  یوسفیان قهفرخی حبیب اله، ابدالی مشهدی علیرضا، بخشنده عبدالمهدی، لطفی جلال آبادی امین. بررسی اثر مواد جاذب الرطوبه, کود های آلی و شیمیایی بر عملکرد کمی گیاه دارویی خرفه در منطقه اهواز. فرآیند و کارکرد گیاهی[Internet]. 1394؛4(13):87-96. Available from: https://sid.ir/paper/234307/fa

  IEEE: کپی

  حبیب اله یوسفیان قهفرخی، علیرضا ابدالی مشهدی، عبدالمهدی بخشنده، و امین لطفی جلال آبادی، “بررسی اثر مواد جاذب الرطوبه, کود های آلی و شیمیایی بر عملکرد کمی گیاه دارویی خرفه در منطقه اهواز،” فرآیند و کارکرد گیاهی، vol. 4، no. 13، pp. 87–96، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/234307/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی