مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

188

دانلود:

47

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اهمیت ثروت های مالی در مصرف بخش خصوصی کشور: نگاهی استراتژیک در راستای اصلاح الگوی مصرف

صفحات

 صفحه شروع 125 | صفحه پایان 144

چکیده

 مصرف بخش خصوصی از متغیرهای کلان موثر بر ساختار اقتصادی کشورهاست که خود تحت تاثیر سیاست های دولت و بانک مرکزی از یک سو و عادات و رفتارهای مصرفی فردی از سوی دیگر قرار دارد. اغلب مطالعات تجربی در مورد رفتار مصرفی در بخش خصوصی بر درآمد و درآمد قابل تصرف متمرکز بوده اند. در این مقاله, اثر ثروت های مالی بر الگوی مصرف بخش خصوصی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تحلیل اقتصادسنجی با روش حداقل مربعات معمولی در قالب یک تابع مصرف کوتاه مدت و با استفاده از داده های فصلی 1/1375 تا 4/1389 نشان داد که میل نهایی به مصرف ناشی از درآمد قابل تصرف حدود 0.66 و میل نهایی به مصرف ناشی از ثروت مالی حدود 0.16 است. این یافته ها با ساختار کشورهای در حال توسعه سازگار است. لذا سیاست های پولی و مالی بهتر است به گونه ای تنظیم شوند که زمینه کاهش تمایل به مصرف را از طریق اثرگذاری بر ثروت مالی و درآمد قابل تصرف فراهم آورند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  عاقلی، ل.، و امام قلی پور، س. (1391). اهمیت ثروت های مالی در مصرف بخش خصوصی کشور: نگاهی استراتژیک در راستای اصلاح الگوی مصرف. راهبرد اقتصادی, 1(1), 125-144. https://sid.ir/paper/233884/fa

  Vancouver: کپی

  عاقلی لطفعلی، امام قلی پور سارا. اهمیت ثروت های مالی در مصرف بخش خصوصی کشور: نگاهی استراتژیک در راستای اصلاح الگوی مصرف. راهبرد اقتصادی. 1391 [cited 2023January30];1(1):125-144. Available from: https://sid.ir/paper/233884/fa

  IEEE: کپی

  عاقلی، ل.، امام قلی پور، س.، 1391. اهمیت ثروت های مالی در مصرف بخش خصوصی کشور: نگاهی استراتژیک در راستای اصلاح الگوی مصرف. راهبرد اقتصادی, [online] 1(1), pp.125-144. Available: https://sid.ir/paper/233884/fa.