مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,025

دانلود:

312

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اهمیت ثروت های مالی در مصرف بخش خصوصی کشور: نگاهی استراتژیک در راستای اصلاح الگوی مصرف

صفحات

 صفحه شروع 125 | صفحه پایان 144

چکیده

 مصرف بخش خصوصی از متغیرهای کلان موثر بر ساختار اقتصادی کشورهاست که خود تحت تاثیر سیاست های دولت و بانک مرکزی از یک سو و عادات و رفتارهای مصرفی فردی از سوی دیگر قرار دارد. اغلب مطالعات تجربی در مورد رفتار مصرفی در بخش خصوصی بر درآمد و درآمد قابل تصرف متمرکز بوده اند. در این مقاله, اثر ثروت های مالی بر الگوی مصرف بخش خصوصی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تحلیل اقتصادسنجی با روش حداقل مربعات معمولی در قالب یک تابع مصرف کوتاه مدت و با استفاده از داده های فصلی 1/1375 تا 4/1389 نشان داد که میل نهایی به مصرف ناشی از درآمد قابل تصرف حدود 0.66 و میل نهایی به مصرف ناشی از ثروت مالی حدود 0.16 است. این یافته ها با ساختار کشورهای در حال توسعه سازگار است. لذا سیاست های پولی و مالی بهتر است به گونه ای تنظیم شوند که زمینه کاهش تمایل به مصرف را از طریق اثرگذاری بر ثروت مالی و درآمد قابل تصرف فراهم آورند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  عاقلی، لطفعلی، و امام قلی پور، سارا. (1391). اهمیت ثروت های مالی در مصرف بخش خصوصی کشور: نگاهی استراتژیک در راستای اصلاح الگوی مصرف. راهبرد اقتصادی، 1(1)، 125-144. SID. https://sid.ir/paper/233884/fa

  Vancouver: کپی

  عاقلی لطفعلی، امام قلی پور سارا. اهمیت ثروت های مالی در مصرف بخش خصوصی کشور: نگاهی استراتژیک در راستای اصلاح الگوی مصرف. راهبرد اقتصادی[Internet]. 1391؛1(1):125-144. Available from: https://sid.ir/paper/233884/fa

  IEEE: کپی

  لطفعلی عاقلی، و سارا امام قلی پور، “اهمیت ثروت های مالی در مصرف بخش خصوصی کشور: نگاهی استراتژیک در راستای اصلاح الگوی مصرف،” راهبرد اقتصادی، vol. 1، no. 1، pp. 125–144، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/233884/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی