مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,573

دانلود:

3,184

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل مفهومی اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور

نویسندگان

نوبخت محمدباقر

صفحات

 صفحه شروع 7 | صفحه پایان 46

چکیده

 این مقاله برگرفته از پژوهشی از نوع کاربردی است که در آن مساله اساسی با این پرسش مطرح شده است که «در جهت تحقق اهداف راهبردی نظام, سیاست های کلی و برنامه های میان مدت توسعه, نظام بودجه ریزی مناسب کدام است؟» به منظور پاسخ گویی به این مساله و دیگر پرسش های مطروحه, تحقیق حاضر در سه مرحله و به روش تحلیلی انجام شده است. در مرحله نخست, به روش کتابخانه ای, اسناد مربوط به پیشینه بودجه ریزی و مبانی نظری مرتبط و همچنین تجارب جهانی و نتایج حاصل از مطالعات داخلی و اسناد فرادستی نظام بررسی می شوند. در مرحله دوم به روش تحلیل مقایسه ای, یافته های حاصل از تجارب ملی و بین المللی در مورد ساختار مطلوب بودجه ریزی با اسناد فرادستی نظام مقایسه و تحلیل می شوند و در مرحله سوم به روش فراتحلیل, ساختار مطلوب بودجه ریزی کشور بر اساس تجزیه وتحلیل انجام شده, نتیجه گیری می شود.در خاتمه پس از اطمینان از روایی و پایایی نتایج حاصله, توسط جمعی از خبرگان ذی ربط با تکیه بر اسناد فرادستی نظام و استانداردهای جهانی ساختار نظام بودجه ریزی کشور, پیشنهاد شده است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

نوبخت، محمدباقر. (1391). مدل مفهومی اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور. راهبرد اقتصادی، 1(2)، 7-46. SID. https://sid.ir/paper/233848/fa

Vancouver: کپی

نوبخت محمدباقر. مدل مفهومی اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور. راهبرد اقتصادی[Internet]. 1391؛1(2):7-46. Available from: https://sid.ir/paper/233848/fa

IEEE: کپی

محمدباقر نوبخت، “مدل مفهومی اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور،” راهبرد اقتصادی، vol. 1، no. 2، pp. 7–46، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/233848/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی