مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,246

دانلود:

378

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی و پیش بینی توزیع درآمد مناطق شهری و روستایی ایران در افق 1404

صفحات

 صفحه شروع 159 | صفحه پایان 179

چکیده

 با توجه به ارتباط مستقیم بین توزیع عادلانه درآمد و متغیرهای مهم کلان اقتصادی همچون بهره وری و رشد اقتصادی, توزیع عادلانه درآمد به یکی از اهداف کلان اقتصادی کشورها تبدیل شده است.در این مقاله, ابتدا با استفاده از الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات (PSO) به تخمین تابع ضریب جینی شهری و روستایی برای دوره (1387-1350) در قالب معادلات خطی و نمایی پرداخته شده است. سپس بر اساس معیارهای موجود, مدل تخمین برتر انتخاب شده است و با استفاده از آن به پیش بینی مقادیر ضریب جینی برای شهر و روستا تحت سناریوهای مختلف تا سال 1404 پرداخته شده است. ضریب جینی در این مقاله تابعی از تولید ناخالص داخلی, تورم, بیکاری, اندازه دولت و شاخص توسعه انسانی درنظر گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل نمایی با دقت بالاتری ضریب جینی شهری و روستایی را توضیح می دهد و با افزایش نرخ تولید ناخالص داخلی و نرخ شاخص توسعه انسانی و همچنین کاهش نرخ تورم, بیکاری و اندازه دولت در مدل, می توان روند بهبود توزیع درآمد را در مناطق شهری و روستایی ایران در افق سند چشم انداز 1404 مشاهده کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  جلایی اسفندآبادی، سیدعبدالمجید، قاسمی نژاد، امین، رستمی، هنار، و سلیمانی، فرخنده. (1391). بررسی و پیش بینی توزیع درآمد مناطق شهری و روستایی ایران در افق 1404. راهبرد اقتصادی، 1(2)، 159-179. SID. https://sid.ir/paper/233846/fa

  Vancouver: کپی

  جلایی اسفندآبادی سیدعبدالمجید، قاسمی نژاد امین، رستمی هنار، سلیمانی فرخنده. بررسی و پیش بینی توزیع درآمد مناطق شهری و روستایی ایران در افق 1404. راهبرد اقتصادی[Internet]. 1391؛1(2):159-179. Available from: https://sid.ir/paper/233846/fa

  IEEE: کپی

  سیدعبدالمجید جلایی اسفندآبادی، امین قاسمی نژاد، هنار رستمی، و فرخنده سلیمانی، “بررسی و پیش بینی توزیع درآمد مناطق شهری و روستایی ایران در افق 1404،” راهبرد اقتصادی، vol. 1، no. 2، pp. 159–179، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/233846/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی