Start: 2/5/2023 2:42:07 PMEnd: 2/5/2023 2:42:08 PM >> 868

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

940

دانلود:

216

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی وضعیت بیماری سوختگی غلاف برنج در شالیزارهای استان مازندران

صفحات

 صفحه شروع 13 | صفحه پایان 24

چکیده

 سوختگی غلاف که به وسیله قارچ Rhizoctonia solani AG1-IA ایجاد می شود, یکی از بیماری های مهم برنج در استان های شمالی ایران, از جمله استان مازندران می باشد. جهت بررسی وضعیت آلودگی مزارع استان, طی دو سال زراعی 1387 و 1388, تعداد 53 مزرعه در پنج شهرستان آمل, ساری, قائم شهر, سوادکوه و بهشهر مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری داده های بیماری, بر اساس درصد بوته های آلوده (I) و شدت متوسط بیماری (S (ارتفاع لکه های ناشی از بیماری نسبت به ارتفاع گیاه) و S2 (تعداد پنجه بیمار نسبت به تعداد کل پنجه های گیاه بیمار)) در هر مزرعه انجام گردید. نتایج نشان داد که اختلاف آلودگی مزارع در پنج منطقه مورد بررسی, از لحاظ وقوع و شدت, کاملا معنی دار (p<0.01) بود. کمترین و بیشترین مقدار متوسط بیماری در بهشهر برای درصد وقوع (I) و شدت متوسط بیماری (S و S2), به ترتیب برابر10.92 , 6.55 و 9.9 درصد و در آمل برابر 42.87, 28.66 و 34.99 درصد مشاهده گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی