مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات بیماری های گیاهی | سال:1390 | دوره:1 | شماره:2 | صفحه شروع:25 | صفحه پایان:32

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

372

دانلود:

216

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

فون نماتدهای انگل درختان پسته در سیرجان

صفحات

 صفحه شروع 25 | صفحه پایان 32

چکیده

 به منظور شناسایی نماتدهای انگل درختان پسته در منطقه سیرجان, در سال های 1387 و 1388 تعداد 35 نمونه اصلی و 15 نمونه تکمیلی (جمعا 50 نمونه خاک و ریشه) از مناطق مختلف پسته کاری سیرجان جمع آوری گردید. پس از شستشو و استخراج نماتدها از خاک و ریشه, تثبیت و انتقال آنها به گلیسرین با استفاده از روش دگریس, لام های دائمی تهیه شد. پس از بررسی های میکروسکپی, اندازه گیری ها و رسم تصاویر, با استفاده از منابع و کلیدهای شناسایی بر اساس خصوصیات ریخت شناسی و ریخت سنجی تعداد 23 گونه نماتد متعلق به 16 جنس شناسایی شد. گونه Rotylenchus whiteheadi برای اولین بار از ایران گزارش و مشخصات آن به طور کامل شرح داده می شود. همچنین نماتد مولد غده ریشه Meloidogyne javanica با 40 درصد پراکنش در میان گونه ها, گونه غالب و خسارت زای باغات پسته سیرجان بوده است. در این مقاله, لیست نماتدها به همراه درصد فراوانی و محل جمع آوری ارائه شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID