مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: دین و ارتباطات | سال:1391 | دوره:19 | شماره:1 (پیاپی 41) | صفحه شروع:67 | صفحه پایان:93

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

214

دانلود:

123

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

«برزخ» یهودی - مسیحی شده در سینمای ایران

صفحات

 صفحه شروع 67 | صفحه پایان 93

چکیده

 برزخ, مفهوم نام آشنایی است که علاوه بر به تصویر کشیده شدن در سینمای رایج جهان, با شکل گیری سینمای مشهور به سینمای معناگرا در ایران, در پرده سینما به تصویر کشیده شده است. رویکرد رایج در سینمای جهان به مساله برزخ به عنوان یک مرحله جهان پس از مرگ, بر اساس «مسحیت عبرانی شده» و یا رویکرد «یهودی - مسیحی» گسترش یافته است. این نوشتار, پس از تبار شناسی رویکرد مذکور و مفهوم شناسی برزخ از منظر اسلامی و یهودی - مسیحی, برخی از مهترین آثار تولید شده در سینمای ایران در دهه اخیر با موضوع برزخ تحلیل شده و تاثیرپذیری آشکار آنها از سینمای جهان (که برخی از مهمترین آنها نیز تحلیل شده است) نشان داده می شود و در انتها تعارض این نگاه رایج در سینمای ایران با رویکرد شیعی درباره جهان پس از مرگ توضیح داده می شود. ظرفیت های معناگرایانه سینما برای بررسی ابعاد ماورایی شیعی نیز در این مقاله تبیین شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID