مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,365

دانلود:

399

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رسانه های جمعی و مسوولیت اجتماعی مطالعه تطبیقی رویکرد اسلامی و غربی

صفحات

 صفحه شروع 5 | صفحه پایان 34

چکیده

 دیدگاه هنجاری رسانه, برآیند مجموعه ای از بایدها و نبایدها در نهادهای متنوعی است که در تعامل با رسانه قرار دارند. رابطه رسانه با هر یک از این نهادها, شرایط و موقعیت عمل رسانه, مبانی فلسفی و فکری پایه گذاران آن و ریشه های شکل گیری رسانه و نیز ارزش ها و آموزه ها و اصول دینی از جمله بسترهای شکل گیری نظریه های هنجاری در ارتباطات جمعی به شمار می روند. نظریه مسوولیت اجتماعی در میان نظریات هنجاری به دنبال تعدیل آزادی فرد و ایجاد پیوند میان استقلال رسانه ها و وظایف اجتماعی آن هاست. به عبارت دیگر, نظریه مسوولیت اجتماعی در بستری از لیبرالیسم و اومانیسم شکل گرفت و به فرمول آزادی فردی به علاوه استقلال رسانه ها که بیانگر رسانه های آزاد و لیبرال بود, مسوولیت اجتماعی رسانه ها را افزود.یکی از موضوعاتی که در حوزه فلسفه علوم انسانی و اجتماعی بدان پرداخته می شود, بیان رابطه فرد و جامعه است. بر اساس مبانی فلسفی رویکرد جمع گرا اصالت را به جامعه و در مقابل رویکرد فردگرا اصالت را از آن فرد می داند, به این ترتیب, وقتی هر دو رویکرد بر پایه دیدگاه اومانیستی تفسیر می گردد, انسان تا حد تمایلات غریزی اش تنزل می یابد. اما منطق اسلامی انسان را موجودی فراتر در نظر گرفته و بعد ملکی و ملکوتی او را توامان مورد توجه قرار می دهد. مسوولیت اجتماعی در اسلام با مفهوم امر به معروف و نهی از منکر ارتباط برقرار می سازد. بدین سان در این مقاله با رویکردی تحلیلی - تبیینی جایگاه مسوولیت اجتماعی رسانه های جمعی در نگرش غربی و اسلامی تبیین خواهد شد چه اینکه در دیدگاه اسلامی مسوولیت تک تک افراد در رسانه از حیث ساختار و محتوا مورد توجه قرار می گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  باهنر، ناصر، و روحانی، محمدرضا. (1390). رسانه های جمعی و مسوولیت اجتماعی مطالعه تطبیقی رویکرد اسلامی و غربی. دین و ارتباطات، 18(1 (پیاپی 39))، 5-34. SID. https://sid.ir/paper/233404/fa

  Vancouver: کپی

  باهنر ناصر، روحانی محمدرضا. رسانه های جمعی و مسوولیت اجتماعی مطالعه تطبیقی رویکرد اسلامی و غربی. دین و ارتباطات[Internet]. 1390؛18(1 (پیاپی 39)):5-34. Available from: https://sid.ir/paper/233404/fa

  IEEE: کپی

  ناصر باهنر، و محمدرضا روحانی، “رسانه های جمعی و مسوولیت اجتماعی مطالعه تطبیقی رویکرد اسلامی و غربی،” دین و ارتباطات، vol. 18، no. 1 (پیاپی 39)، pp. 5–34، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/233404/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی