مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات تاریخ فرهنگی (پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ) | سال:1390 | دوره:2 | شماره:7 | صفحه شروع:25 | صفحه پایان:58

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

374

دانلود:

187

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیشکش و نقش آن در روابط ایران با کمپانی های هند شرقی در دوران صفوی

صفحات

 صفحه شروع 25 | صفحه پایان 58

چکیده

 عصر صفویه از نظر رشد مناسبات بین المللی, یکی از دوره های مهم تاریخِ ایرانِ میانه است. در این دوره, علاوه بر تمایل بسیار حکومت صفوی برای ارتباط با دولت های غربی, این دولت ها هم به دلیل اوضاع پیش آمده در غرب, به شرق تمایل داشتند. این ارتباطات فقط سیاسی نبود, بلکه ایجاد روابط تجاری, به ویژه برای کمپانی های تجاری جدیدالتاسیس در شرق, اهمیت خاصی داشت. این کمپانی ها مایل به تجارت با ایران بودند. از این روی, برای پیشبرد امور تجاری خود مجبور به برقراری ارتباط با برخی مقامات درباری, همچون صدراعظم, مستوفی خاصه و شه بندر بندرعباس بودند. از آنجا که این افراد نقشی تعیین کننده در فعالیت های بازرگانی, به ویژه عقد قرارداد و کسب امتیازات داشتند, جلب نظرشان اهمیتی بسیار داشت. علاوه بر این, جلب حمایت حاکمان شهرهای قرار گرفته در مسیر تجارت, بسیار کارساز بود. در نتیجه, کمپانی ها از هر وسیله ای از جمله, پیش کش و رشوه سود می جستند تا حمایت این افراد را جلب و حتی رقبای خود را از دور خارج کنند.در اینجا, این پرسش مطرح است که «پیشکش چه تاثیری در روابط میان کمپانی های هند شرقی و حکومت صفوی داشته است؟» بنابر قرائن, به نظر می رسد پیشکش و هدایا باعث نفوذ این کمپانی ها در ارکان دولت و در نتیجه, پیشرفت تجارت آنها با ایران می شد و بازار رقابت میان کمپانی ها را داغ تر می کرد. هر یک از کمپانی ها برای رسیدن به امیال خود, می کوشید پیشکشی مناسب تر هدیه دهد و افراد بیشتری را با خود همداستان کند.در اینجا, کوشیده ایم از منابع غیر ایرانی ـ که البته بیشتر نیز به این موضوع پرداخته اند ـ استفاده کنیم. سپس با تحلیل مطالب, نقش و تاثیر این هدیه ها را در پیشبرد اهداف کمپانی ها در ایران روشن خواهیم ساخت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID