مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

245

دانلود:

91

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جریان های تفکر و اندیشه عرفانی در ایران عصر سلجوقی

نویسندگان

صدقی ناصر

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 67

چکیده

 برخلاف دیدگاه رایج که عصر سلجوقی را دوره انحطاط تفکر و اندیشه در ایران می دانند, حوزه عمومی اندیشه و تفکر در ایران عصر سلجوقی دچار رکود و انحطاط نشد, بلکه در مسیر و شرایطی متفاوت از جریان غالب تفکر در دوره های پیشین جریان یافت که آن را می توان نوعی تغییر نگرش در عرصه های گفتمانی و بنیان های فکری دانست. در این دوره متفکران و اندیشمندانی چون امام محمد و احمد غزالی, خیام, عین القضات همدانی, شیخ اشراق سهروردی, فخر رازی, خواجه نظام الملک طوسی, قشیری, خواجه عبدالله انصاری و ... در حوزه نظریه پردازی در عرصه های مختلف علوم, تفکر و اندیشه در ایران ظهور کردند, که با وجود آنها نمی توان دوره سلجوقی را عصر انحطاط تفکر و اندیشه عنوان کرد, چرا که به واسطه نقش آفرینی اندیشمندان مذکور, این دوره, به یکی از ادوار شاخص در زمینه نظریه پردازی های دینی و سیاسی در تاریخ ایران مبدل شد. بخشی از آثار و مصادیق آن را می توان در زمینه تالیف گسترده متون و طرح نظریه های مربوط به اندیشه های دینی در عرصه عرفان و تصوف مشاهده کرد. با عنایت به گستردگی جریان های تفکر و اندیشه و ابعاد آن در ایران عصر سلجوقی, هدف پژوهش حاضر نشان دادن بخشی از ابعاد جریان های تفکر و اندیشه در ایران عصر سلجوقی, با تاکید بر نظریه پردازی های دینی و عرفانی با محوریت دو حوزه فرهنگی ـ جغرافیایی خراسان و عراق عجم بر اساس افکار و نظریات اندیشمندانی چون قشیری, خواجه عبدالله انصاری و محمد غزالی در خراسان و احمد غزالی, عین القضات همدانی و شیخ اشراق سهروردی در عراق عجم است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی